Zdá se, že ve Vatikánu se cosi hnulo. Po letitém mlčení ve věci celibátu se o tomto delikátním tématu od nástupu papeže Benedikta XVI. najednou mnohem častěji diskutuje. Debatovalo se o tom i na biskupském synodu a sám papež o tabuizované záležitosti mluvil před několika týdny se špičkami Římské kurie. Nakonec dal sice Svatý stolec najevo, že se žádný velký obrat čekat nedá - přesto se ale zdá, že určitý pohyb nastal.

S překvapivým výrokem teď totiž přišel nový prefekt vatikánské Kongregace, brazilský kardinál Claudio Hummes. "Církev může o této otázce diskutovat, protože celibát není žádné dogma, nýbrž disciplinární nařízení," vysvětloval a upozornil na to, že i někteří apoštolové - mezi nimi například Petr - ženatí byli. "Církev není strnulá, je to instituce, která se mění, když se změnit musí," míní Hummes.

Tento kardinál platí za blízkého důvěrníka Benedikta XVI. Jsou tedy jeho výroky, které se objevily v seriózním brazilském deníku Estado de Sao Paulo, známkou toho, že Vatikán začíná pod novým papežem měnit pohled na věc?

Zrušení celibátu je už delší dobu neoficiálně považováno za jednu z reforem, kterou by církev mohla přijmout ve velmi blízké době. "Podle mnoha výroků je jasné, že ve Vatikánu roste přesvědčení, že kapitola ženatých kněží se musí znovu otevřít," tvrdí odborník na tyto záležitosti, Marco Politi.

Pozorovatelé míní, že Benedikt už dokázal, že je nevypočitatelný. Ve vatikánské doktríně se ale přesto rýsuje malá skulina. Podle všeho papež jednou dovolí, aby se starší ženatí muži, kteří se dlouhodobě angažují v rámci církve jako takzvaní "viri probati" (osvědčení muži), mohli stát knězi. Naproti tomu je spíše nepravděpodobné, že kněží někdy dostanou svolení, aby mohli po vysvěcení vstoupit do manželství.

Nový podnět dostala diskuse o celibátu před několika týdny, kdy se ukázalo, že následně exkomunikovaný africký arcibiskup Emmanuel Milingo ve Spojených státech uváděl do biskupského úřadu ženaté muže. Sám šestasedmdesátiletý Milingo se oženil už před lety při hromadném obřadu sekty moonistů. Sporné téma je na pořadu dne také proto, že počet katolických kněží na světě stále klesá.

Benedikt se od svého nástupu na Petrův stolec k celibátu ještě veřejně nevyjádřil. Po biskupském synodu řekl pouze to, že celibát je "cenným darem a znamením naprosté oddanosti Bohu a bližním". V době, kdy byl Joseph Ratzinger kardinálem, ale zdůrazňoval, že celibát není dogmatem: "Je to životní způsob, kterému církev dorostla a který s sebou přirozeně nese nebezpečí, že se zhroutí," píše se v jeho knize "Salz der Erde" (Sůl země).

Zákaz manželství pro kněze se praktikuje od roku 1139, kdy druhý lateránský koncil za papeže Inocence II. zavedení celibátu (caelebs = svobodný) schválil. Současné diskuse o celibátní povinnosti se rozhořely i díky zprávám o případech, kdy byli kněží pachateli sexuálního zneužívání. Jestli se církev skutečně blíží k bodu obratu, není úplně jasné. Vyjádření kardinála Hummese je ale každopádně "zábleskem naděje",  jak to pojmenoval italský deník Corriere della Sera.