Mojžíš řekl: Zákon je všechno.

Ježíš řekl: Láska je všechno.

Marx řekl: Kapitál je všechno.

Freud řekl: Sex je všechno.

Einstein řekl: Všechno je relativní...

Zdroj: Beliefnet