Farář jde kolem svého kostela a na trávníku před ním vidí sedět partu pubertálních výrostků. Zastaví se u nich a ptá se jich, co dělají.

"Nic zvláštního, pane farář," odpoví jeden chlapec. "Jenom tak klábosíme a soutěžíme o to, kdo řekne největší lež o svém sexuálním životě."

"Ale, mládenci, mládenci," pohorší se farář. "Když já jsem byl ve vašem věku, ani mi myšlenka na sex nepřišla na mysl."

Nejstarší výrostek vyfoukne kouř z cigarety a opáčí: "Seš dost dobrej, kámo. Řek bych, že ses právě stal vítězem naší soutěže!"

Zdroj: Beliefnet