Katedrálu sv. Víta by v budoucnu měli podle bývalého prezidenta Václava Havla společně spravovat zástupci církví a státu. Spor kolem vlastnictví katedrály a přilehlých budov, který se může táhnout ještě velmi dlouhou dobu, musí mít "elegantní východisko", soudí Havel, jehož se tato otázka během jeho prezidentství také dotkla.

"Katedrálu by měla spravovat obecně prospěšná společnost, jejíž správní radu by z poloviny tvořili zástupci církví, ve druhé části by byli zastoupeni představitelé státu," řekl Havel v rozhovoru s ČTK.

Foto: Yuri Gripas, Hospodářské noviny

Mluvčí prezidenta Václava Klause Petr Hájek uvedl, že Hrad se v jednáních o předání katedrály snaží formulovat návrhy, které vedou "k nějakému typu spolupráce při (jejím) provozu". "Protože je zjevné, že ji provozuje církev i stát, a bylo by logické, aby se v dohadování ... nějakým takovým způsobem postupovalo," řekl dnes ČTK. Žádný zákon k tomu podle něj nutný není.

Havel v první polovině 90. let napsal vlastní návrh zákona o katedrále. Normu prý poslal v průběhu let například kardinálu Miloslavu Vlkovi, několika předsedům českých vlád či kanceláři svého nástupce Klause. Ve správní radě společnosti, která by památku spravovala, by podle Havlova návrhu měl usednout katolický primas, kapitulní vikář, dva další biskupové, předseda Ekumenické rady církví, prezident, šéfové obou parlamentních komor, premiér a pražský primátor. Děkan Metropolitní kapituly u svatého Víta Jan Matějka dnes nechtěl Havlovo vyjádření ani obsah jeho návrhu zákona komentovat.

Soudní spory o vlastnictví katedrály a přilehlých nemovitostí trvají již bezmála 14 let. Nejvyšší soud minulý měsíc zrušil předchozí rozsudky, podle nichž chrám patří církvi, a vrátil případ Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Tam je jednání naplánováno na 3. května.

Návrh zákona o katedrále Svatého Víta, Václava a Vojtěcha, který vypracoval Václav Havel:

Zákon ze dne ...... o Katedrále Svatého Víta, Václava a Vojtěcha

§ 1

(1) Pražská Katedrála Svatého Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen Katedrála), která je po staletí sídlem Metropolitní kapituly spojeným se stolcem pražských biskupů a arcibiskupů a českých primasů, je hlavním střediskem českého a moravského křesťanství a je prostorem náboženského kultu se všemi příslušnými náležitostmi.

(2) Jako místo korunovací českých panovníků, kde jsou uloženy jejich ostatky i české korunovační klenoty, jako kostel postavený a přestavovaný z jejich vůle, a jako kostel, který je jako součást Pražského Hradu bezprostředně a odnepaměti propojen se sídlem hlavy státu, je Katedrála zároveň symbolickým středem české státnosti.

(3) Toto ojedinělé a dlouhověké spojení tradice českého duchovního a náboženského života s tradicí české státnosti je nezpochybnitelnou hodnotou Katedrály a od této hodnoty je třeba odvozovat všechna rozhodnutí, která se Katedrály týkají.

§ 2

(1) Tímto zákonem se zřizuje obecně prospěšná společnost s názvem Společnost Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen Společnost).

(2) Zakladatelem Společnosti je Česká republika a jejím sídlem je Praha.

(3) Katedrála a příslušné nemovitosti (katastrální čísla 75, 76 a 79) se stávají vlastnictvím Společnosti.

(4) Veškerá správa Katedrály jako kultovního prostoru a hlavní národní památky přísluší Společnosti.

(5) Činnost Společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6) Správní radu Společnosti tvoří primas český, kapitulní vikář, dva další primasem určení biskupové, předseda Ekumenické rady církví, prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda vlády České republiky a primátor Hlavního města Prahy.

(7) Všichni členové Správní rady jsou jejími členy z titulu svých církevních a veřejných funkcí, a jsou jimi tudíž jen po dobu svého výkonu těchto funkcí, ale po celou tuto dobu.

(8) Ve funkci předsedy Správní rady Společnosti se každým rokem 1. ledna střádají primas český a prezident republiky. Prvním předsedou je primas český.

(9) Společnost uzavírá smlouvy s dalšími právnickými či fyzickými osobami týkající se provozu Katedrály a péče o ní. Hlavními smluvními partnery jsou Metropolitní kapitula a Správa Pražského Hradu, respektive její zřizovatel Kancelář prezidenta republiky.

(10) Činnost Společnosti a její výlohy jsou hrazeny ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky. Společnost může v souladu se zákonem získávat prostředky i z dalších veřejných i soukromých zdrojů.

§3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ......