Učitelka v nedělní škole vypráví  předškolním dětem o Desateru. Když vysvětlí přikázání o tom, jak se mají děti chovat ke svým rodičům  - "Budeš ctít svého otce a matku", zeptá se jich ještě:

Je v Písmu svatém nějaké přikázání o tom, jak se máte doma chovat ke svým bratříčkům a sestřičkám?"

Šestiletý Adam bez zaváhání odpoví:

"Nezabiješ!"

Zdroj: Beliefnet