Jméno biskupa Církve československé husitské Karla Bicana je již veřejnosti dosti známé. V minulém roce vstoupilo do veřejného povědomí především díky mediálnímu skandálu, kdy ženatý biskup vyznává lásku muži, kterému předtím pomáhal dostat se z vězení. Bican to však popřel a označil nahrávku za podvrh.

Pravost nahrávky přiznal Bican paradoxně až poté, co představitelé církve chtěli udělat její rozbor a dokázat, že nahrávka není pravá. Později také přiznal, že nešlo jen o citové vzplanutí, ale že předpokládal i fyzické sblížení. Na to zareagovala po doporučení biskupské rady Ústřední rada CČSH v České republice, která vyzvala Karla Bicana k rezignaci. Ten to však opakovaně odmítl a dal pouze svou funkci k dispozici. Při následném hlasování diecézního shromáždění byl rozdílem dvanácti hlasů ve své funkci podržen.

Ústřední rada církve požaduje Bicanovo odstoupení
Rozhodnutí diecézního shromáždění nechtěl nikdo z Bicanových oponentů v diecézi veřejně komentovat. „To rozhodnutí bylo pro mě osobně obrovským zklamáním, avšak na druhou stranu ho chápu,“ říká jeden z členů pražského diecézního shromáždění, který nechce být jmenován. „Karel je obrovsky charismatický člověk, který udělal v pražské diecézi mnoho práce. Nicméně jeho chování v souvislosti se vztahem k Lukáši Bořeckému a následné jednání se v žádném případě neslučuje s posláním biskupa naší církve. Proto se domníváme, že by měl odstoupit,“ dodává.

Podobný názor pak měla i Ústřední rada církve, která se opět případem biskupa Bicana zabývala. „Setrváváme i přes výsledek hlasování pražského diecézního shromáždění dne 3. 3. 2007 na původním doporučení biskupské rady ze dne 12. 1. 2007 a usnesení ústřední rady ze dne 13. 1. 2007. Vyzýváme a prosíme bratra biskupa Mgr. Karla Bicana, aby ze své funkce odstoupil.“ Uvádí se v prohlášení zveřejněné na stránkách církve.

I toto prohlášení však biskup Bican odmítl. V rozhovoru pro MfDnes hovoří o narušeném vztahu ke svým kolegům biskupům a o tom, že v žádném případě neodstoupí a zdůraznil, že biskupové proti němu „de facto nemohou udělat vůbec nic“. Bican je skrze média vyzval, aby se zamysleli nad tím, zda oni jsou čistí a mají právo druhého člověka odsuzovat.

Biskupova kontroverzní minulost?!
V souvislosti s Bicanovým sexuálním skandálem se znovu otevírá jeho minulost. Jméno Karel Bican se totiž objevuje v seznamech agentů StB pod registračním číslem 41334 a krycím jménem „Kája“.

Svazek z osmdesátých let se však nedochoval, proto o charakteru Bicanovi spolupráce s StB nelze říci nic bližšího. K registraci a archivaci svazku podle seznamu spolupracovníků přístupném na webu Ministerstva vnitra došlo k 31. lednu 1985. Další objasnění jeho případu by však podle oslovených historiků pomohlo pouze úplné odtajnění celého archivu StB, ke kterému by mělo dojít v nejbližších měsících.

O možné spolupráci Karla Bicana s tehdejší státní bezpečností se podle údajů ve Wikipedii začalo poprvé hovořit již při jeho studiích na Husově bohoslovecké fakultě. Bican se tehdy po dvouleté německé emigraci vrátil zpátky do tehdejšího komunistického Československa a brzo na to nastoupil na fakultu. To však s ohledem k jeho emigrantské minulosti a možnosti napojení na emigranty v zahraničí nebylo téměř myslitelné.

Bican nastoupil na fakultu totiž v roce 1976, v době silného normalizačního působení. V době, kdy vznikla v reakci na nesnesitelnost komunistického režimu Charta 77. Dnes již zesnulý biskup Durchánek měl podle údajů v otevřené encyklopedii Wikipedia k jeho působení v církvi značné výhrady. Nelíbil se mu například „skandál“ spojený s rozpadem jeho prvního manželství. Biskup Bican se podruhé oženil a má z tohoto manželství jednoho syna.

Karel Bican (* 25. dubna 1951, Praha) je pražský biskup Církve československé husitské. Vystudoval Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze (1976-1982), v roce 1982 se stal knězem. V letech 1994 - 1998 studoval na Husitské teologické fakultě UK obor psychosociální vědy a pedagogika. 18. září 1999 byl zvolen husitským biskupem pražským.