Kardinál Miloslav Vlk zůstává v čele katolické  církve v Čechách a v úřadu pražského arcibiskupa. Rozhodnutí  papeže Benedikta  XVI. oznámil v závěru dnešní bohoslužby  k Vlkovým sedmdesátým pátým narozeninám  apoštolský nuncius  Diego Causero. Při dovršení tohoto věku podle církevního  práva  požádal Vlk o možnost odejít na odpočinek, je však obvyklé,  že Vatikán  hned nevyhoví.

"Pan kardinál zůstává  ještě dva roky," řekl ČTK jeho sekretář Tomáš  Roule.

"Myslím  si, že mnozí čekali, že odejdu. A poněvadž mne považovali  za překážku  v některých jednáních, tak v tomto smyslu je  to určitě pro mne satisfakce, že já  tady zůstávám a že  bude nutné se smířit s tím, že v těch jednáních, pokud moje  kompetence stačí, se budu angažovat dál," řekl Vlk Radiožurnálu.

Kardinál Vlk opouští letadlo po čtvrtečním narozeninovém letu

Foto: Ondřej Besperát, www.aktualne.cz

Kardinál  Vlk, který s touto alternativou počítal, před několik dny ČTK  řekl,  že pokud papež jeho demisi nepřijme, tak že se bude  dále věnovat výstavbě  kostelů na sídlištích kolem Prahy,  přípravě synody a aktivnímu zapojování laiků  do života  a práce církve.

Děkovné slavnosti v katedrále sv. Víta  se zúčastnila řada čestných hostů  včetně někdejšího  prezidenta Václava Havla, několik stovek kněží, jáhnů a  řeholníků  a řeholnic, na třicet biskupů z Česka, z Evropy, Asie a Afriky  i  představitelé dalších křesťanských církví.

"Počet  biskupů, kteří v 75 letech podali demisi a žijí, je velký.  Mnozí jsou  při síle. Nebylo by dobré, aby se církev zbavovala  služby těchto pracovníků. Je  na papeži, aby jejich demisi  přijal, nebo odložil," řekl v promluvě kardinál  Tomáš Špidlík  ještě předtím, než byla známa odpověď hlavy katolické církve  na  Vlkův dubnový dopis.
Špidlík v zamyšlení o jubilantovi  vyjádřil svou víru, že Bůh určí každého  člověka k jeho  osobnímu povolání - a k tomu mu dává potřebný věk.

Českým  primasem se Vlk stal v březnu 1991, kdy byl jmenován arcibiskupem  pražským. V listopadu 1994 byl jmenován kardinálem. Patřil  k blízkým  spolupracovníkům papeže Jana Pavla II. Účastnil  se konkláve ve Vatikánu a volby  papeže Benedikta XVI.