Občanské sdružení Letní dům slaví kulaté výročí. Již deset let pomáhá dětem z dětských domovů hledat sebe sama a vztah k životu. Práce sdružení je dlouhodobá a systematická. Některé děti zůstávají v kontaktu s Letním domem více než sedm let.

„Na sociálně-terapeutických programech nabízíme dětem bezpečné prostředí, ve kterém mohou zakusit pocity přijetí, podpory, ale také hranic a limitů. Pobyty probíhají v komorních skupinách. Děti mají díky tomu možnost navazovat blízké vztahy s dospělými z Letního domu i mezi sebou navzájem. Zapojování dětí do péče o dům a společný stůl posiluje jejich samostatnost a učí praktickým dovednostem,“ vysvětluje dobrovolník z Letního domu Jan Vrzáček. „Při práci využíváme terapeutické metody, které pomáhají dětem zpracovat často těžké životní zkušenosti. Artefiletickými, arteterapeutickými a dalšími expresivními technikami provádí děti vždy zkušení terapeuti,“ doplňuje Jan Vrzáček.

Kromě odborných programů zprostředkovává dětem Letní dům kontakt s mimoústavním prostředím. Pořádá výstavy, happeningy a pravidelně se účastní pražské Bambiriády. V rámci projektu sociálního začleňování jsou mladí lidé nad 15 let zapojováni do příprav pobytů i ostatních činností jako pomocníci. Tým Letního domu udržuje kontakty s dětmi z dětských domovů také návštěvami, korespondencí a osobními rozhovory.

Velikonoční vajíčka, která děti připravila na soustředění v Rajnochovicích na Liberecku. Foto: LD.

Letní dům pro veřejnost
Komunitní akce pořádané Letním domem zvyšují informovanost veřejnosti o problematice ústavní péče a dětem umožňují kontakt s neznámými lidmi. Děti spolu s návštěvníky při nich mohou shlédnout divadelní a hudební vystoupení, tvořit v rozmanitých dílnách. Komunitní projekty pořádá tým Letního domu přímo v areálech dětských domovů. V současnosti to jsou dvě komunitní akce: kulturně-tvořivý festival „Kolem kašny“, který se koná každoročně v červnu v Dětském domově a Speciálních školách v Radeníně u Tábora a „Andělská slavnost“ v prosinci v Dětském domově a Speciálních školách v Krompachu u Cvikova.

Společné utváření pozitivního vztahu
Občanské sdružení Letní dům bylo založeno Lucií a Jiřím Kokrdovými na jaře roku 1997 a již deset let poskytuje sociální služby dětem i mladým lidem s nařízenou ústavní výchovou. Posláním Letního domu je umožnit jim nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti k posílení pozitivního vztahu k sobě i k okolí. V roce 2002 zahájilo sdružení výstavní cyklus Cestou domů. Výstavy obrázků a jiných děl, které vytváří samy děti, jsou pro ně povzbuzením a také oceněním jejich práce.