Miliony čtenářů po celém světě důvěřují radám patera Anselma Grűena, avšak jedna jediná z jeho fanynek udělala laskavému mnichovi z benediktinského opatství v Műnsterschwarzachu ze života peklo. Nakonec se musela šedesátiletá učitelka reálky Maria-Elisabeth K. kvůli tomu odpovídat před oblastním soudem v Kitzingen. (Viz též starší zprávu Magazínu ChristNet.eu) „Copak je něco špatného na tom, když někomu přátelsky přeju pokoj a vše dobré?“, uvedla nechápavě žena, jež se rozvedla se svým nevěřícím mužem.

Avšak obžaloba obsahovala dvanáct případů po Vánocích 2006, při nichž se tato matka dvou dětí dotěrně přiblížila k Anselmu Grűnovi - navzdory existujícímu zákazu kontaktu z června minulého roku.

Podle zákazu nesměla knězi - po mnohých předchozích incidentech - telefonovat, vstupovat na půdu kláštera a přiblížit se mu na méně než padesát metrů. „Ale on je přece mým mužem snů,“ bránila se učitelka. Ta před několika lety objevila v jedné knize obrázek Anselma Grűna. „Tak si představuju muže, který je zcela blízko Bohu,“ řekla si prý. Měla v sobě pocítit velkou lásku k němu. To mu také chtěla po Vánocích říci do telefonu. Avšak Grűn ho vždycky jednoduše položil, poté, co se mu přihlásila „Marlies“.

"Marlies" patera Grüna (Foto: Die Welt)

Na Nový rok na něj číhala v opatství od ranních chval v 6:10 do večerní modlitby v 19:30. A v předvečer Grűnových narozenin o dva týdny později vtrhla na bohoslužbu ve františkánském kostele ve Wűrzburgu, kde ho popadla za ruce a přála mu šťastný nový rok. A dokonce ho pronásledovala při předčítání v Hamburku či při pobytu v nemocnici.

„Jsme všichni bratři a sestry, proč to muselo dojít tak daleko,“ ptala se při soudním jednání. Jeho první termín přitom promeškala.

Jak uvedla na policii, nemusí se zodpovídat před žádným pozemským soudem. Proto ji museli dva policisté eskortovat z jejího bydliště poblíž Karlsruhe do Kitzingen. „To nemá nic společného s lidskou důstojností,“ láteřila. Během dvouhodinového soudního jednání stále znovu volala o pomoc Ducha svatého. Rozsudek by měl skončit „ v duchu pravdy a milosrdenství,“ řekla soudu.

Avšak mnoho prostoru pro milosrdenství soudci Thorstenovi Seebachovi nezbylo. Ostatně už ani peněžní pokuty, zákazy vstupu a kontaktu neposloužily Marii-Elesabeth K. jako varování. „Já jsem mírumilovný člověk, ale toto je jednoduše patologické,“ řekl pater Anselm Grűn, který byl pozván jako svědek. Ani při nesmělém pokusu o flitr, zda by nemohl souhlasit se zproštěním obžaloby, odpověděl jenom bezmocným zavrtěním hlavy.

Rozsudek zněl: osm měsíců podmíněně. „V podmínce máte nařízeno se tři roky nepřibližovat k pateru Gruenovi proti jeho vůli.“ Na to odpověděla nechápavá „milovnice“: „Proti jeho vůli? To se musí vyzkoušet!“

Anselm Grűn vydal v roce 1976 svoji první knihu „Čistota srdce“. Od té doby se k ní přidaly na dvě stovky dalších titulů, jež byly na celém světě vydány ve 14 milionech výtisků. Pater Grűn má svůj kalendář jako duchovní rádce, vedoucí kurzů meditace, půstu a hlubinně psychologické práce se sny zaplněn na mnoho let dopředu. Zároveň se stará o hospodářské záležitosti opatství v Műnsteschwarzachu poblíž Wűrzburgu.

Z deníku Die Welt přeložil Jan Uhlíř