Pastor se jednu sobotu vydal na návštěvu svých farníků. U jednoho domu, kde podle zcela zřejmých známek někdo byl uvnitř, nikdo nepřicházel otevřít. Kazatel se pokoušel několikrát klepat, ale marně. Nakonec vytáhl svoji vizitku a napsal na druhou stranu: Zjevení 3,20 : Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li někdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Pak vizitku strčil pod dveře.

Druhý den, v neděli, se kartička objevila v košíku se sbírkou. Pod pastorovým přípisem bylo napsáno: 

Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem byl nahý; a tak jsem se ukryl. Genesis 3,10.

Zdroj: www.broadcaster.org.uk