Podle biskupa Farrella nebyl způsob, jakým sdělovací prostředky informovaly o dokumentu Kongregace pro nauku víry "Odpovědi na otázky týkající se některých aspektů nauky o církvi" z minulého týdne, nejvhodnější. "Jak tomu často bývá, teologická celistvost se v mediální prezentaci zcela vytratila," říká sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů a dodává: "Dokument nelze redukovat na tvrzení  "Katolická církev se považuje za jedinou církev," ale je třeba dodat: "Ve shodě s katolickou naukou je možné tvrdit, že církev Kristova je činně přítomna v církvích a církevních společenstvích, které nejsou s katolickou církví v plném společenství.' Všechna prohlášení dokumentu musí být vnímána v jejich celistvosti."

Biskup Farrell také reaguje na to, že nový dokument vyvolal mezi nekatolickými církvemi negativní reakce. "Nebylo v něm však řečeno nic nového ani překvapujícího," podotýká a vyjadřuje přesvědčení, že se dokument může stát "pozvánkou k větší teologické přesnosti ve společném dialogu a k lepšímu porozumění vlastních pozic."

Zneklidnění nekatolických církví biskup Farrell chápe, protože "žádné společenství křesťanů neslyší rádo, že my katolíci si myslíme, že jim schází něco podstatného z pojmu církve, stejně jako zase my neradi slyšíme například slova pravoslavných církví o tom, že oni jsou jedinými pokračovateli nerozdělené církve prvního tisíciletí. Podobně se centrem reformace stala ostrá kritika katolické církve a jejího vzdálení se věrnosti Kristu a Písmu." Nekatolické církve by tedy podle něj nemělo překvapovat, že i katolická církev má vlastní pojem a obsah slova církev.

Jedním ze sporných bodů je také otázka primátu římského biskupa – papeže. Problémem podle biskupa Farrella není samotný primát, ale způsob, jaký se uplatňuje. I zde se však podle něj nový dokument může stát užitečným pro ekumenickou diskuzi: "Připomíná, že autorita Petrova nástupce není postavena proti místním církvím, ale je jedním ze základních prvků každé místní církve." Dokument Odpovědi na otázky týkající se některých aspektů nauky o církvi podle něj Mons. Farrella ukazuje, jak tato univerzální služba římského biskupa pomáhá místním církvím udržet si nezávislost na dobových kulturních a etnických podmínkách.

Katolická církev si je vědoma nutnosti ekumenického dialogu, říká též biskup Farrell: "Kvůli rozdělení mezi křesťany nebyla univerzalita církve uskutečněna a dokument nás upozorňuje na to, že tento úkol nelze přehlížet ani odkládat. Katolíci musí cítit, že tento neúplný stav, způsobený rozdělením, je i pro ně tragédií a velikou překážkou v tom, abychom mohli nabízet přesvědčivé svědectví a svět aby tak uvěřil."

Související komentář kardinála Vlka. Další stanoviska a názory k dokumentu "Odpovědi na otázky týkající se některých aspektů nauky o církvi"naleznete na hlavní stránce Magazínu ChristNet.eu.