Apoštolský list, kterým tento měsíc papež Benedikt XVI. otevřel možnost snadnějšího slavení mše v latinském jazyce a s tradiční starou liturgií, dal překvapivě podnět ke vzniku svépomocných aktivit. Ty mají katolickým duchovním umožnit, aby se naučili, jak vůbec tento prastarý obřad sloužit, píše agentura Reuters.

Webové stránky, telefonická linka pomoci, dvd nosiče nebo přípravný kurz na Oxfordské univerzitě patří mezi zdroje, z nichž nyní mohou čerpat katoličtí kněží, kteří sice chtějí sloužit tuto mši, ale nejsou si jisti jak. Nevědí, jaké roucho si vzít a kde jej sehnat, kdy pokleknout, jak hluboce se uklonit, či jak sepnout ruce k modlitbě. "Najdou se duchovní, kteří řeknou: 'Pane Bože, chtěl bych sloužit podle staré liturgie, ale některými věcmi si nejsem jistý,'" říká Pietro Siffi, sedmatřicetiletý příznivec latinské mše, který plánuje poskytovat bezplatnou telefonní a internetovou pomoc.

Před Druhým vatikánským koncilem (1962-1965) byla katolická mše propracovaným rituálem. Obřad vedl v latině kněz stojící tváří směrem k východu stejně jako celé shromáždění věřících, kteří tak viděli pouze jeho záda. Starý ritus také obsahoval detailní nařízení týkající se toho, jaké roucho může být použito a z jakého materiálu musí být vyrobeno, kde mají na oltáři stát svíce, nebo také určující přesnou pozici rukou kněze během různých částí obřadu. Koncil omezil formálnost mše a umožnil modlitby v místním jazyce.

Teď Společnost latinské mše v Anglii a Walesu (LMSEW) plánuje uspořádat koncem srpna na Merton College při univerzitě v anglickém Oxfordu třídenní přípravnou konferenci. "Zaznamenali jsme prudký nárůst zájmu o latinskou mši," konstatuje ředitel společnosti John Medlin. "Naším cílem je poskytnout zájemcům základní vědomosti nejen o tom, jak tuto tradiční mši slavit, ale dát jim také všechny nezbytné informace, aby tak tento obřad mohl být slaven na základě vědomostí a náležité úcty," dodává.

Pro ty, kteří nemohou do Oxfordu přijet, poskytuje v tomto směru možnost Společnost svatého Pia X. Tento tradicionalistický spolek vydal dvd nosič s návodem, který ukazuje kněze slavícího latinskou mši - všechny zobrazované úkony přitom doprovází podrobný komentář v osmi jazycích. Dvd tak obsahuje kompletní návod, jak tuto mši slavit.

Ve snaze pomoci kněžím sehnat správné vybavení pro tradiční mši plánuje Pietro Siffi rozšířit svou internetovou stránku www.tridentinum.com. Současně je připraven poskytovat za poplatek na uhrazení provozních nákladů výukové kurzy. "Nechci na tom vydělávat. Tuto práci dělám z lásky," říká. V nedávné době se Siffi pustil do aktualizace příručky známou jako Trimelloni. Jde o souhrn liturgických pravidel a směrnic o 850 stránkách, kterými se řídí každý aspekt starého obřadu.

 Meldin, Soffi a mnozí další říkají, že zaznamenali vzrůstající zájem o latinskou mši ze strany mladých lidí nespokojených s konzumním světem a prahnoucích po něčem duchovním. Poté, co byl starý ritus v některých kostelích nahrazen zpíváním hymnů a hrou na kytaru, mnoho lidí začalo postrádat tajemnou a úctu vzbuzující latinskou mši i starobylé gregoriánské chvalozpěvy, které ji provázely. Současný zájem o latinskou mši je podle Medlina způsoben tím, že "mladí lidé si již nemyslí, že by nadpřirozeno neexistovalo. Zjistili, že opak je pravdou. Nadpřirozeno je skutečné a existencionalismus byl jen dobový způsob pohledu na svět, který dosáhl vrcholu v 60. letech minulého století, ale nyní je již dávno minulostí."

Příznivci staré latinské mše si uvědomují, že v rámci církve budou vždy tvořit menšinu. Jsou však spokojení s tím, že katoličtí věřící nyní dostali možnost volby. "Musíme chápat, že většina lidí je s novým způsobem vedení mše spokojená. Neměli bychom je proto stavět do pozice druhořadých věřících, v níž jsme byli tak dlouho my sami," říká Medlin.

Najít správné "vybavení" pro vedení latinské mše je však značná výzva. Někdy jde o natolik specifickou záležitost, že již dávno není k sehnání. Ze Siffiho, či Medlina se tak stali v podstatě prostředníci, kteří pomáhají spojit lidi mající staré církevní oblečení s těmi, kteří jej shánějí. Po změnách v 60. a 70. letech 20. století bylo totiž značné množství starých církevních předmětů vyřazeno, prodáno či dlouhá léta odloženo v zaprášených skříních nebo na farních, či kostelních půdách. "Postupně se však tyto předměty opět renovují, aby tak byly opět k užitku," říká Medlin. Některé položky, ke správnému provádění latinské mše naprosto nezbytné, lze ovšem sehnat jen obtížně.

Problém však nespočívá pouze v inventáři, ale i v jazyce. LMSEW zahájila kurz "nauč se latinsky," který se zaměřuje na výuku církevní latiny používané při tradiční mši. "Nemusíte přece být schopni konverzovat o počasí, abyste mohli sloužit latinskou mši," ujišťuje Medlin.