Ministr vlády a předseda legislativní rady vlády Cyril Svoboda vyjádřil svůj názor na vztahy mezi státem a církvemi v příspěvku „Nebojme se konečně začít“. Synodní rada ČCE pokládá příspěvek Cyrila Svobody za výrazný hlas dovnitř římskokatolické církve i do ostatních církví a náboženských společností. Souhlasíme s jeho východiskem, že církvím a náboženským společnostem je poskytována taková míra svobody, jako pravděpodobně nikdy v minulosti. Stále však zůstávají dva neřešené problémy: náprava některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem a spolufinancování církví v oblastech, kde společnost reprezentovaná státem uznává činnost církví za obecně prospěšnou.

K výzvě Cyrila Svobody, aby si vnitřní život platila církev sama, konstatujeme, že pro Českobratrskou církev evangelickou i pro mnohé jiné nekatolické církve je dobrovolný příspěvek členů na činnost církve již historickou samozřejmostí a příspěvky členů byly často jediným zdrojem financování nekatolických církví v dříve převážně katolickém prostředí Českých zemí. ČCE v současnosti vyzývá své členy k dobrovolné platbě ve výši 3 – 5 % příjmu, v jiných církvích jsou běžné dokonce desátky. Sbírky na provoz sborů, stavební akce a charitativní účely jsou konány každou neděli. V souhrnu je činnost ČCE přibližně z dvou třetin financována z příspěvků členů a dárců i z výnosu vlastního majetku. Přehledné a kontrolovatelné výkaznictví těchto prostředků je v naší církvi samozřejmostí.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že v držení státu zůstává značné množství majetku, který byl církvím v minulosti nezákonně odejmut. Současné financování platů duchovních církví a náboženských společností státem proto chápeme pouze jako část úroků z majetku, který dosud nebyl vrácen. Dobrovolné příspěvky členů církve proto v žádném případě není možné dávat do věcné souvislosti s restitucí majetku církví.

Souhlasíme s Cyrilem Svobodou, že řešení nevydaného majetku musí být jednoduché. Jediný navrhovaný princip restituce, a to restituce naturální, podle Svobodova principu „ber nebo neber, ale nepřebírej“, však nepokládáme za vhodný, protože je v mnoha případech obtížně realizovatelný. Jednoduchým a přehledným řešením je pro nás Ekumenickou radou církví podporovaná paušální finanční náhrada za nevydaný majetek. Souhrn nevydaného protiprávně zabaveného majetku by byl expertizně oceněn a za cenu, která by byla stanovena politickou dohodou, by jej církve postoupily státu na dlouholeté splátky. Tyto splátky by byly rozděleny mezi církve podle jejich dohody. Dlouhodobé splácení nevydaného majetku by zajistilo spolufinancování církví penězi, které by pocházely z jejich vlastního nevydaného majetku, a nikoliv, jak se často mylně uvádí, z peněz daňových poplatníků.

Na rozdíl od ministra Cyrila Svobody chceme věřit, že česká politická reprezentace přistoupí k této problematice poctivě, a nikoliv jenom pro zisk voličských bodů a účelové zrušení blokačních paragrafů zákona o půdě. Vnímáme přitom, že dosud vázaný církevní majetek představuje překážku pro rozvoj mnoha obcí. Věříme, že je možné nalézt takové řešení, které bude přijatelné pro stát i církve, bude respektovat jejich rovnoprávnost, napraví největší křivdy z doby nesvobody a umožní církvím existenci bez vměšování státu do jejich vnitřních záležitostí.

Ivana Benešová je tiskovou mluvčí SR CČE