Ministr vlády a předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda zveřejnil svůj pohled na zajištění existence Římskokatolické církve v příspěvku „Nebojme se konečně začít“. V tomto příspěvku rovněž naznačil své pochybnosti nad zdárným dokončením stávajícího jednání mezi zástupci států a církví a tím se dotkl řešení dlouhodobě neřešeného problému přežívajícího mezi státem a církvemi.

Předsednictvo Ekumenické rady církví rozumí tvrzení obsaženému v příspěvku Cyrila Svobody a souhlasí s jeho konstatováním, že církvím a náboženským společnostem je poskytována taková míra svobody, jakou církve v minulosti snad ještě neměly. Navzdory takovému stavu však zůstávají dva nevyřešené problémy: náprava některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem a financování církví. Předsednictvo ERC si uvědomuje, že i poté, co tyto problémy budou vyřešeny, bude záležet na každém členu církví, jak bude „svou“ církve podporovat. Přesto však následná podpora církví jednotlivými jejich členy nesupluje potřebu vyřešit uvedené dva vleklé problémy zatěžující jak jednotlivé církve, tak i obce a stát.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že v držení státu zůstává značné množství majetku, který byl církvím v minulosti nezákonně odejmut. Současné financování platů duchovních církví a náboženských společností státem je chápáno pouze jako část úroků z majetku, který dosud nebyl vrácen. Problematiku restituce církevního majetku však lze těžko obejít tak, jak vyplývá z článku pana ministra Cyrila Svobody.
ERC ve shodě s představiteli České biskupské konference uvítala poslední snahu představitelů státu a věří, že navrhovaný postup může být jednoduchým a přehledným řešením, pokud volení zástupci v celé šíři politického spektra budou ochotni uvedené problémy konečně vyřešit. Předsednictvo ERC chce věřit, že pan ministr Svoboda tento postup členů vlády a církví přijme za svůj.

Předsednictvo ERC stále doufá, že je možné nalézt takové řešení, které bude přijatelné pro stát i církve, bude respektovat jejich rovnoprávnost, napraví největší křivdy z doby nesvobody a umožní církvím existenci bez vměšování státu do jejich vnitřních záležitostí. Pokud na členských církvích ERC záleží vyjádřily již několikrát, jak verbálně, tak i aktivním jednáním, svou ochotu a vůli v řešení celé problematiky pomáhat.

Předsednictvo Ekumenické rady církví

K tématu viz starší zprávy Magazínu ChristNet.eu:

Informace o článku Cyrila Svobody

Stanovisko KDU-ČSL

Vyjádření ČBK

Stanovisko Českobratrské církve evangelické