Přijde kostelník ke zpovědi a teď jmenuje všechny své hříchy. Když je u konce, zeptá se pan farář:
"A to je všechno? A kdo mi chodí na mešní víno?"
"Cože, pane faráři? Tady není nic slyšet...," říká kostelník.
Po chvilce ticha se kostelník osmělí a dá farářovi otázku: A mohu se zeptat na něco také já Vás? A kdo mi chodí za mou ženou, když jsem dopoledne v práci?"
"Cože, kostelníku? Měl jsi pravdu. Tady opravdu není nic slyšet...