Nejvydávanější knihou na světě je křesťanská Bible - a zřejmě se to nezmění ani s nástupem další generace. Ta má totiž svoji vlastní verzi, jež je psána v jejím jazyce. Jaký je to jazyk, tím se zabývá pozoruhodný článek na internetových stránkách časopisu Newsweek . Název zní v angličtině "Downloading Heaven", což by se dalo česky volně vyjádřit slovy: "Jak si stáhnout nebe".

Časopis Newsweek se v podtitulku ptá, zda Ježíš a Madonna (tedy ta zpěvačka) mají hledat cestu na tentýž i-pod. Když lidé mluví o tom, že naslouchají Bohu, většinou nemají na mysli knoflík, kterým se ovládá hlasitost. Teď se ale objevila záplava zvukových Biblí - nahrávek, jež v sobě spojují hollywoodský talent, barvitost zvukových efektů a působivost hudebních partitur.

Výsledkem je to, že se Bible dostává do éry formátu MP3. A má díky tomu náležitý vzhled. Objevila se například verze, nazvaná "Bible Experience", což je nahrávka, na níž známé postavy představují americké celebrity největšího rangu - přinejmenším v očích mladé generace. Samostatně vydaný Nový zákon zaznamenal okamžitě ohromný prodej. Koupilo si ho 400 000 lidí, a to je na trhu jenom 8 měsíců.

Podobnou verzí je "Word of Promise", tedy "Slovo zaslíbení", jež má prostorový zvuk. Vydavatelé neustále dodávají na trh další a další verze "dobré knihy", a je to asi zázrak, že je trh dokáže vždycky absorbovat. Jedním z počinů nedávné doby je publikace, nazvaná "Napij se zhluboka Bible", jež se prodává se skutečnou sklenicí - jak dodává Newsweek , asi pro lidi, kteří chtějí spojit duchovní a fyzické, nebo pro ty, kdo berou rádi metafory doslovně.

Pozoruhodným počinem z hlediska i-podu je ale to, že Biblická společnost v Austrálii převedla Písmo nejenom do zvukové podoby, ale také e-mailů a SMS-ek. Newsweek uvádí jako příklad začátek Bible, tedy známá slova: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zem, a zem byla pustá, bez života". Text má formu, typickou pro šetření znaků v SMS-kách, tedy v kombinací písmen a číslic.

Vyplývá z toho otázka: když jsou díky moderním zázrakům svaté texty digitální, přenosné a vymazatelní, jak se k nim máme vlastně stavět? Nezní to tak trochu jako rouhání, že si někdo stáhne Bibli, Madonnu a Greatful Dead do svého i-podu, chvíli to tam poslouchá, a potom všechno vymaže jediným stiskem knoflíku "delete"?

Jezuitský kněz z chicagské Loyola University Justin Daffron například tvrdí, že pokud někdo používá i-pod čistě pro náboženské účely, pak jde o předmět svátosti, a když doslouží, měl by se spálit nebo pohřbít. Ale v každodenním používání, dodává Daffron, nemusíte mít obavy, klidně si nahrávejte a mažte co potřebujete. "Fajly jsou jenom fajly", dodává lapidárně.

Židé tvrdí, že Bible zakazuje ničení jména Božího, ale v elektronickém věku to není tak jednoduché. Profesor na Židovském teologickém semináři Joel Roth k tomu říká: "Záleží, jestli digitální linky a tečky, do kterých je převedena Tóra, považujete za písmena. Pokud je za písmena nepovažujete, co potom například se Starým Zákonem v Breillových znacích pro slepce"?

Protestantští evangelikálové ale vidí elektronické Bible jenom jako nástroje k šíření dobré zvěsti, nikoliv jako nějaké svaté objekty. Lauren Winner z Duke Divinity School k tomu poznamenává, že evangelikálové prostě použijí všechno, co dokáže vtlačit duchovno do trhlin moderního života. Stali se pionýry ve využívání médií ve 20.letech minulého století, pokračovali s využitím televize v letech padesátých a skoro sto let je na světě takzvaná "Bible za 100 minut" - což je redukované Písmo do padesáti příběhů po dvou minutách.

Když to všechno uvážíte, zjistíte, že se nedá předpovědět, jakým formám Bible budou v následujících letech dávat lidé přednost. Zda to bude "Bible Experience" nebo "Slovo zaslíbení", to je ve hvězdách. Obě najdete na webbových stránkách i-Tunes, jedna je dramatičtější, druhý lyričtější. Možná se tedy časem zařadí mezi hollywoodskou klasiku, jakou představuje dodnes například Mojžíš v podání slavného amerického herce Charlese Hestona, uzavírá časopis Newsweek .

Daniel Raus je redaktorem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)