„Papež si získal srdce lidí ve velkém“ – říká titulek populárního deníku Oesterreich. Fotky Benedikta XVI., který s úsměvem zápasí s větrem za účasti věřících, kteří zaplnili Stephansplatz, dominují ve všech novinách. Takřka všechen tisk hovoří o návštěvě Ratzingera pozitivně. Wiener Zeitung píše, že papež je „osobnost, která čelí ožehavým problémům naší doby bez slovního kličkování, které je vlastní politikům“. Také konzervativní deník Die Presse zdůrazňuje, že byly položeny „milníky“ Evropské cesty. Jediný otevřeně kritický titulek se vyskytuje v levicovém deníku Der Standard, podle něhož „papež o problémech mlčel“. Státní televize ORF, která odvysílala 16 hodin přímých přenosů z papežovy návštěvy, zveřejnila, že půl milionu osob sledovalo papeže v televizi.

Ředitel Vídeňské agentury Kathpress Erich Leitenberger sdělil v rozhovoru pro italský deník Avvenire, že pokud jde o organizaci návštěvy, nebyly od začátku v plánu hromadná setkání na stadionech, ale výhradně na místech přirozeně vepsaných do života rakouské církve. Podle našich odhadů, říká Leitenberger, se na všech veřejných vystoupení papeže účastnilo dohromady celkem 110 tisíc osob. Je to o trochu více než během poslední návštěvy Jana Pavla II. v Rakousku v roce 1998. Na otázku, zda si myslí, že Benedikt XVI. opominul požadavky Rakouské církve, které vznášejí některá hnutí, odpovídá šéf Kathpressu, že nikoliv, protože protesty uvnitř rakouské církve již nemají takovou váhu, jakou měli před 10 či 20 lety. Papež je vyzval hledět do budoucna a nikoli do minulosti. A těm, kteří žádají demokratické reformy církevních struktur, navrhnul jinou vizi, kterou kard. Schönborn nazval „duchovním radikalismem“. Je velmi důležité mít na paměti také to, že papež se obracel k rakouským katolíkům, ale mluvil zároveň k celé všeobecné církvi.

Deníky přikládaly velký význam papežově zmínce o interrupcích, pokračuje Leitenberger, ale Benedikt XVI. jen připomněl, že rakouská legislativa označuje interrupci za nespravedlnost. Je to fakt, na který veřejné mínění pozapomnělo a je teď vyzváno k opětovné reflexi nad ním. Také zmínka o respektování posvátného charakteru neděle povzbudila všechny, kteří v Rakousku brání „volnou neděli“. Za tímto účelem totiž v Rakousku vznikla Aliance, která zahrnuje představitele odborů, podnikatelů, sportu a kultury. A mnozí začínají chápat, že bez poukazu na náboženský charakter neděle se vytratí i její ráz volného dne. Myslím si, řekl na závěr Erich Leitenberger, že Benedikt XVI. vyzval Rakousko, aby se znovu ujalo své historické role země, ležící ve středu Evropy, a vzalo se za křesťanské hodnoty. Je to výzva k vyjití z pokušení provincionalismu, do něhož jsme v posledních letech upadli.