Kněz spěchá v neděli ráno do kostela na mši, a tu uvidí jednoho ze svých farníků, jak usilovně rýpe na zahrádce. Obrátí se na něj s otázkou: "Copak neslyšíte zvony, jako vás volají do kostela?"

"Cože jste říkal?", optá se jeho ovečka nechápavě.

"Copak neslyšíte zvony, jak vás volají do kostela?", trpělivě opakuje kněz.

"Nezlobte se, ale musíte mluvit hlasitěji!", říká snaživý zahradník.

"COOPAAK NEESLYŠÍTEE ZVOONY JAAK VÁÁS VOOLAAJÍ DO KOOSTEELAA?", kříčí důstojný pán.

"Opravdu se nezlobte, otče," omlouvá se farník, "ale kvůli těm zatraceným zvonům neslyším ani slovo."

Zdroj: Christiansunite.com