Jak již Magazín ChristNet informoval, na státní svátek 28. října se na památné české hoře Řípu uskuteční 1. ekumenická pouť Modlitba za domov

Jak uvedla pro náš magazín vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví Zuzana Dvořáková, původcem myšlenky je Michael Otřísal, dramaturg České televize a evangelický farář. „Hlavním úmyslem je založení nové tradice křesťanského setkávání, které se od ostatních bude lišit neformálností, hravostí, "lehkostí" a humorným nadhledem. Chceme představit ekuménu v celé její šiři prostřednictvím aktivit, kterými se církve zabývají, aktivit, které jsou všem společné (diakonie, charity, ekumenická společenství..). Rádi bychom, aby se věřící i nevěřící sešli v památný den, bylo jim spolu dobře a společně se modlili za domov, za naši krásnou zemi,“ vysvětlila představitelka ERC. „Centrem dění bude modlitba za domov za účasti představitelů 13 církví působících na našem území,“ dodala.

Očekává se například účast biskupa Františka Radkovského, šéfredaktorky časopisu Nové Město Hnutí fokoláre Ireny Sargánkové, synodního seniora Českobratrské církve evangelické Joela Rumla, biskupa slezských luteránů Stanislava Pietaka, předsedy Ekumenické rady církví Pavla Černého a mnohých dalších. Pouť bude doprovázet bohatý program, například vystoupení řady křesťanských kapel, workshopy a akce pro děti a mládež. „Dětem a mládeži doporučuji ekologickou stezku s Českou křesťanskou akademií a hry organizované KAMem,“ uvedl pro ChristNet předseda ERC Černý. Posledně jmenované bude moderovat Aleš Juchelka z ČT Ostrava. Pavel Černý dodal, že záštítu nad akcí převzala tři ministerstva - kultury, životního prostředí a místního rozvoje, jehož šéf Jiří Čunek by měl být také přítomen.

Průzkumná výprava na Říp v květnu - zleva Michael Otřísal, Pavel Černý, Zuzana Dvořáková, Joel Ruml


Na náš dotaz, na co se nejvíce v programu těší, odpověděl předseda ERC: „Na společenství s lidmi, na neformální atmosféru a společné modlitby, a také dobrou hudbu. Mám moc rád spirituály.“ Zdůraznil přitom, že představitelé církví nesmí mít ornát či talár a mají byt oblečeni jako obyčejní poutníci (outdoor). Vedoucí tajemnice ERC se nejvíce těší na klidnější části programu, zejména na „slavnost světla“, modlitbu se zpěvy z Taizé v rotundě od 11 hodin.

Odpolední neformální bohoslužbu „Modlitba za domov“ bude od 14 do 15:30 přenášet druhý program České televize.

Součástí bohoslužba bude i sbírka na mediální charitativní organizaci Divoké husy, kterou můžete podpořit dárcovskou SMS na čísle 8777, ve tvaru DMS HUSY. Cena je 30 Kč. Více na http://divokehusy.cz

Foto: archiv Pavla Černého