Padesát tisíc poutníků se tuto neděli účastnilo na náměstí sv. Petra ve Vatikáně nejpočetnější beatifikace v dějinách: ke cti oltáře bylo povýšeno 498 mučedníků, povražděných během náboženského pronásledování ve Španělsku v období čtyřicátých let XX. století.

„Poselství mučedníků je poselstvím víry a naděje,“ řekl v homílii portugalský kardinál José Saraiva Martins, prefekt Kongregace pro svatořečení, který jako zástupce papeže předsedal slavnostní eucharistii.

Na rozdíl od nové praxe zavedené Benediktem XVI., která zdůrazňuje místní charakter beatifikací, nedělní obřad se konal ve Vatikáně a setkalo se zde 15 diecézí, zainteresovaných v procesu, neboť právě v nich se odehrávalo celkem 23 beatifikačních kauz.

Mučeníci pocházejí téměř z celého území Španělska, dále pak z Kuby, Francie a Mexika (na náměstí sv. Petra bylo několik stovek poutníků právě z této země).

Mezi poutníky bylo mnoho rodinných příbuzných mučedníků. Oficiální španělskou delegaci vedl ministr zahraničí, Miguel Ángel Moratinos, v doprovodu dalších osobností, mj. zástupců sedmi autonomních komunit.

Poté, co kardinál Antonio María Rouco Valera, arcibiskup Madridu, diecéze, k níž přísluší největší počet mučedníků, požádal papeže o jejich zapsání do seznamu blahoslavených, přečetl kardinál Saraiva Martins apoštolský list Benedikta XVI. o beatifikaci.

Dokument rovněž oznamuje, že svátek nových blahoslavených se bude slavit 6. listopadu.

V 10.20 hodin, za zvuku tónů „Christus vincit“, byl odhalen obraz s tvářemi 498 nových blahoslavených a oficiální logo beatifikace.

„Jaké poselství předávají mučedníci každému z nás, zde přítomných?“, ptal se kardinál Saraiva Martins. A v odpověď pak dodal: „Musíme podstoupit odvážné zpytování svědomí a učinit předsevzetí, aby se tato víra a láska hrdinsky projevily v našem životě.“

„Být důslednými křesťany po nás žádá, abychom se nezdráhali povinností, přispívali k obecnému dobru a vždy budovali společnost podle spravedlnosti,“ konstatoval portugalský kardinál.

To vyžaduje – dodal – abychom hájili „důstojnost osoby“, život „od početí po přirozenou smrt“, „rodinu založenou na jediném a nerozlučitelném manželství mezi mužem a ženou“, „prvořadé právo a povinnost rodičů na výchovu dětí“.

S dnešními mučedníky tak katolická církev už vyhlásila asi tisíc blahoslavených (přesně 977, z nichž 11 bylo svatořečeno) umučených během náboženského pronásledování, k němuž došlo ve Španělsku během čtyřicátých let minulého století.

Podle sdělení sekretáře španělské biskupské konference, otce Juana Antonia Martínez Camina S.J., už dnes existuje mnoho případů, jež by mohly být uznány v budoucnu. Jedná se asi o dva tisíce probíhajících kauz. Podle téhož zdroje lze v tomto historickém období Španělska vypočítat až kolem deseti tisíc mučedníků.