Na konci bohoslužby jeden z farníků potřese faráři rukou a povídá: "Moc vám děkuju za vaše kázání, pane faráři. Vy musíte být chytřejší než Einstein." Farář se nadýmá pýchou a odpoví: „Opravdu? Moc vám děkuju."

Další týden na tímto komplimentem farář přemýšlí a nějak se mu to nezdá.

Příští neděli po bohoslužbách se onoho farníka proto zeptá: "Jak jste to myslel, že já musím být chytřejší než Einstein?"

Farník odpoví: No, říká se, že Einstein byl tak chytrý, že ho může pochopit jen deset lidí na celém světě. Ale, vám pane faráři, asi nerozumí vůbec nikdo!“

Zdroj: Christiansunite.com