Nejvyšší představitel katolické církve papež Benedikt XVI. chystá podle deníku L´Osservatore Romano  z 18. listopadu další krok zpátky k tradici, tentokrát v oblasti chrámové hudby. Pontifik, který již schválil obnovu latinské mše, sdělil svůj nový plán před dvěma týdny biskupům a kněžím ve Svatopetrské bazilice. V kázání zdůraznil nutnost zachování kontinuity s tradicí, což v jeho chápání znamená hojnější využívání barokní a dokonce ještě starší hudby. Výslovně hovořil o návratu do dob svatého Řehoře Velikého, tedy papeže, který dal jméno gregoriánskému chorálu.

Papežovo přání již uvádí do praxe nový sbormistr u Svatého Petra, otec Pierre Paul. Nedávno zrušil mnohonárodnostní pěvecké těleso, ustavené Janem Pavlem II., a zavedl jako základní formu zpěvu právě gregoriánský chorál. Podle znalců vatikánských poměrů byl na změnu v hudebním stylu nejvyšší čas. Papež nedávno vyměnil také ředitele pontifikální liturgie arcibiskupa Piera Mariniho, pod jehož vedením prý v chrámovém sboru docházelo k nepřístojnostem a uměleckému úpadku. "Zpěváci se navzájem překřikovali, zpívali falešně a varhaník si nevedl lépe, než tomu bývá zvykem v nějakém zapadlém venkovském kostelíku," napsal nedávno prestižní magazín pro církevní hudbu The International Church Review.

Komentátor britského deníku The Daily Telegraph Damian Thompson 20. listopadu papežova opatření uvítal s neskrývaným nadšením. "Církevní hudba v Itálii je v naprosté většině případů otřesná a Vatikán nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou. Velký milovník hudby Josef Ratzinger, který přišel do Říma jako kardinál před více než 30 lety, si musel vytrpět své. Není divu, když si dupnul a řekl, že čeho je moc, toho je příliš," píše komentátor. Papež chce podle něj ukončit éru liturgických experimentů, typickou zejména pro církevní hudbu druhé poloviny 20. století, a vrátit se k bohatství tradice. Moderní skladatelé, zvyklí pobírat za své výtvory od diecézí nemalé honoráře, jsou reformami zděšeni. Mladí kněží i hudebníci jsou ale konzervativnější a tradičnější a papežovu liturgickou revoluci proto vítají. "Zápas o návrat prvotřídní vážné hudby do kostelů právě započal," uzavírá The Daily Telegraph.

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)