Meditacemi a modlitbami vstoupilo do nového roku na 40 tisíc mladých křesťanů ve švýcarské Ženevě, kteří se shromáždili na tradičním novoročním evropském setkání mládeže pořádaným již po třicáté komunitou Taizé.

Na pětidenním setkání (od 28. prosince do 1. ledna) se sešli nejen zástupci téměř všech evropských zemí, ale také poutníci ze Sýrie, Austrálie, Indie, Keni, USA či Japonska. Největší zahraniční skupinou – kromě domácích Švýcarů – bylo 9 tisíc Poláků.

Bratři z Taizé už léta nabízejí na těchto „poutích důvěry na zemi“ společně s místními protestantskými a katolickými sbory a farnostmi řadu akcí, jež mají posílit křesťanskou víru účastníků – biblické studium, modlitby, svědectví, meditace při společném zpívání a bohoslužby - tentokrát zejména v prostorách ženevského výstaviště Palexpo. Jak známo, komunita z Taizé vytvořila vlastní styl hudby pro meditaci, která užívá jednoduché texty, většinou citáty ze žalmů nebo z jiných míst Písma.


„Jak můžeme důvěryhodně mluvit o Bohu lásky, když zůstáváme rozdělení?“, zněla otázka bratra Aloise, priora komunity Taizé při jeho meditaci při modlitebním setkání 30. prosince na ženevském výstavišti.

Je to na vás, mladých lidech, abyste převzali iniciativu… Ti, kdo jsou v odpovědných církevních funkcích, vás budou podporovat. Je to na vás, mladých lidech, abyste připravovalii tyto „vigilie smíření“.

Ohledně obrazu Boha varoval bratr Alois před tím, abychom  jej viděli jako trestajícího soudce. Tato představa vedla v dějinách křesťanství jenom ke špatnému. „Odvažme se říci, že Bůh neumí nic jiného než milovat,“ řekl bratr Alois.

Bratr Alois

Kromě výstaviště se konala řada menších setkání v různých kostelech města a rovněž mj. v hlavním sídle Světové rady církví. Její generální tajemník Samuel Kobia vyjádřil při setkání svoji radost nad tím, že“mladí lidé Evropy se sbližují, navzdory tomu, že někteří lidé říkají, že Evropa prochází post-křesťanským obdobím.“

Bratr Alois na jednom ze setkání také připomněl, že bratr Roger opustil v roce 1940 právě Ženevu, aby hledal ve Francii místo pro založení křesťanské komunity. K ní nyní náleží asi stovka bratří z 25 zemí včetně Česka. Komunita z Taizé patří k nejvlivnějším a nejpopulárnějším duchovním hnutím současnosti.

Příští Evropské setkání mladých se má konat od 29. prosince 2008 do 2. ledna 2009 v belgickém Bruselu. Minulé setkání proběhlo v chorvatském Záhřebu.

Podle agentur IDEA, EPD a ENI zpracoval Jan Uhlíř.

Foto: www.taize.fr