Otevřený dopis Celostátnímu výboru KDU-ČSL

Vážení,

v uplynulých dnech se mne tázali mnozí příznivci KDU-ČSL z řad věřících i nevěřících i několik politiků vaší strany na můj pohled na stanovisko Celostátního výboru KDU-ČSL k prezidentské volbě. Tedy jako občan, který této straně několikrát dal svůj hlas ve volbách a kterého jeho kněžství nezbavuje občanské odpovědnosti ani práva vyjádřit se svobodně k otázkám veřejného života, sděluji tímto otevřeným dopisem Vám i jim svůj (zdůrazňuji: ryze osobní) názor.

Jsem přesvědčen, že svým doporučením volit v prezidentské volbě V. Klause jste udělali tragickou chybu, která může výrazně přispět k budoucímu těžkému volebnímu propadu této strany: „proklausovská“ část dosavadních voličů KDU-ČSL, bude v příštích volbách logicky raději volit ODS (kováře místo kováříčka), ta větší a perspektivnější část voličů, kteří v ní viděli alternativu vůči ODS, jí od této chvíle zas může oprávněně považovat za „sůl, která ztratila slanou chuť a k ničemu se už nehodí, než aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali“. Uvědomujete si, že můžete nést odpovědnost za další, možná klíčový krok v procesu sebelikvidace české křesťanské demokracie? Prospěch z toho mohou mít jen ti politici, kteří se snad už vidí na kandidátkách jiné strany, v jejímž zájmu dnes vědomě či nevědomě jednají. Možná na čas uhájí svá křesla v parlamentu, avšak osudově poškodí svou stranu a tím ochudí spektrum demokratických sil, mezi nimiž přese všechno má křesťanská demokracie své nezastupitelné místo.

Celá záležitost má však ještě jeden důležitý etický aspekt. Pokud se politici KDU-ČSL nechali koupit za slib podpory navrhovaného řešení majetkového vypořádání s církvemi (které je jistě cenným kompromisem, ovšem ve skutečnosti je také a především v zájmu státu a obcí, nejen pouze církví a náboženských společností), je třeba jasně říci, že kupčení s těmito věcmi je křesťana naprosto nedůstojné – a ve svých důsledcích může již tak oslabenou morální autoritu křesťanů v politice i církví v naší vlasti dále podkopat. Je nestatečné alibisticky se odvolávat na údajná přání některých církevních činitelů, kteří si tyto důsledky neumějí nebo nechtějí připustit.

Pevně doufám, že se volitelé prezidenta z řad KDU-ČSL budou skutečně řídit více svým vlastním rozumem a svědomím (což je ta jediná cenná - bohužel okrajová - zmínka v onom prohlášení) a že hlas jejich rozumu a svědomí bude rozumnější a rozhodnější než stanovisko, které zaznělo z vedení strany. Je totiž velmi neprozíravé doporučovat jednoho kandidáta v okamžiku, kdy mezi politiky strany i jejími voliči – podobně jako v celé společnosti (a také, jak mohu dosvědčit, mezi věřícími, duchovními a čelnými představiteli církví) jasná podpora jednoho z obou kandidátů naprosto neexistuje. Prosím tedy pouze o to, aby Celostátní výbor více zdůraznil svobodu každého volitele a v žádném smyslu ji nesvazoval a neomezoval problematickými doporučeními. Mysleme bez sobeckých kalkulů na dobro celé naší země.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., sociolog a teolog

V Praze 18. ledna 2008

Text otevřeného dopisu zaslal autor dnes nad ránem - kromě vlastních adresátů - Magazínu ChristNet.eu jako prvnímu médiu.

Svůj názor na dopis můžete vyjádřit zde.