Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Jednota provokuje, rozdělení se stále prosazuje

Zamyšlení na začátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Církev dnes / Karel Sládek / 21. ledna 2008
Nacházíme se v týdnu, který je nazýván Týden modliteb za jednotu křesťanů. Křesťanské denominace chtějí v tomto týdnu více prohloubit touhu po jednotě. Cesta jistě náročná, nicméně již přítomna, je těžko stravitelná pro ty, kdo raději favorizují rozdělení, střet a nenávist. Ve světě hledajícím konflikt zůstává výzva k jednotě výraznou provokací.

Historické rozdělení křesťanů mělo i své politicko-společenské důsledky. Například první světová válka ukázala, že křesťanství v Evropě - právě kvůli svému rozdělení - nemělo v sobě dostatečný potenciál pro zachování míru. Již na počátku konfliktu stáli vojáci-křesťané konfese katolické z Rakouska, protestantské z Německa a pravoslavné z Bulharska proti vojákům-křesťanům vyznání katolického zemí Francie a Itálie, protestantského z Anglie a pravoslavného z Ruska. Trpká zkušenost krvavé zákopové války se stala výzvou k hlubšímu hledání sjednocujících vazeb mezi křesťany.

Z pohledu katolické církve byl zlomovým mezníkem v ekumenických vztazích Druhý vatikánský koncil. Dlouholeté vzdalování křesťanů, ve kterém chlad ve vztazích přerostl v nenávist a konflikt, skončilo, a nadešla doba postupného sbližováni, poznávání a duchovního obdarovávání. Velmi odvážný krok s sebou samozřejmě nese bolestné očištění paměti, protože po téměř jedno celé tisíciletí zděděná mentalita střetu se z kolektivního podvědomí nedostane ze dne na den - je třeba mnohé trpělivosti a vůle odpustit.

Křesťané se na cestu k jednotě již vydali. Prvotní radostná fáze sbližování, doprovázející jistě mnoho nadpřirozených darů, vystřídala důležitá fáze teologická, hledání sjednocující pravdy. Přestože někteří mluví o tom, že zde nastalo jisté ochladnutí vztahů, mnozí již hledí do budoucnosti a vyzývají ke vstupu do fáze jednotné víry - víry křesťanských mučedníků, v ekumenické vizi zejména mučedníků 20. století.

Papež Jan Pavel II., který osobně pronásledování zažil, ve své encyklice Ut unum sint věnované hledání jednoty mezi křesťany uvedl: „V teocentrické vizi máme my křesťané již společné martyrologium. Zahrnuje také mučedníky našeho století, kteří jsou početnější, než bychom si mysleli." V koncentračních táborech a gulazích ideologií 20. století křesťané všech denominací již žili dokonalou jednotu ve společném martyriu. Výstižným je příklad z ostrovů Solovky, ve kterém jeden starý pravoslavný biskup padal při nucených pracích pod tíhou nákladu, což mohlo znamenat i okamžitou smrt zastřelením, ihned mu ale s rizikem ztráty vlastního života přispěchal na pomoc mladý katolický kněz, který ho podepřel a společně dotlačili káru na místo určení. Právě z těchto maličkých gest se zrodila ekumenická jednota.

Křesťanské církve se ve svém duchovní hledání jednoty  obrací k modlitbě Krista: „aby všichni byli jedno." Hledání jednoty proto není nějakým vnějším úkonem, administrativním aktem, institučně-právním přeformulováním, sloučením či fůzí více společností, ale jde o proces duchovní, vedený Duchem. Hledaná jednota je opačné duchovní tíhnutí, než ďábelská tendence rozdělit lidi - vždyť slovo „ďábel" znamená v řeckém originálu „rozdělení".

Žijeme v době, ve které se všeobecně přijímají ideologie střetu kultur a náboženství. Také naše politická scéna se atomizuje, jakoby již nebyly více strany s jednotnou vizí, ale pouze "strany jednoho muže". Duchovní jednota křesťanů se tak stala výzvou Prozřetelnosti a proroctvím světu, což velmi provokuje. Usmíření mezi křesťany bere také trumfy z rukávu všem útočníkům na křesťanství, protože již nebudou mít jako argument nenávist a násilí, které si vzájemně křesťané prováděli v různých historických obdobích.

Jestliže sjednocení je otázkou duchovní, potom bez této dimenze není jednotu možné uskutečnit. Obdobně není možné uskutečnit jednotu na úrovni geopolitické. Rovněž sjednocení Evropy se nemůže odehrát bez duchovního rozměru, bez sjednocujících se křesťanských církví. Proto se křesťané v tomto Týdnu modliteb za jednotu křesťanů shromažďují, aby přiblížili dobu, kdy budou všichni jedno.
 
Članek byl původně otištěn na blogu iDNES. Autor je odborný asistent na Katolické teologické fakultě.

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?

Timotej.cz

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Rubriky

Anketa

Zúčastnili jste se některé lednové ekumenické bohoslužby?
ano
27%
 
ano, ale v jiném měsíci v roce
8%
 
ne
53%
 
nechodím do kostela na žádné bohoslužby
12%
 
(Počet hlasů celkem: 131)