V pátek 25 . ledna dopoledne přijal papež Benedikt XVI. generálního tajemníka Světové rady církví (SRC) Samuela Kobiu, spolu se členy společné pracovní skupiny Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a SRC při soukromé audienci. Ve svém proslovu mj. uvedl:

Sté výročí Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám nabízí možnost poděkovat všemohoucímu Bohu za všechny plody ekumenického hnutí, ve kterém můžeme rozeznat přítomnost Ducha Svatého, který podporuje růst všech Kristových následovníků ve společenství víry, naděje a lásky. Modlit se za jednotu křesťanů je efektivní způsob jak tuto milost získat, jelikož se jedná o účast v modlitbě samotného Ježíše. Když se křesťané společně modlí, cíl společné jednoty se zdá být blíže díky přítomnosti Krista v našem středu, který posiluje hlubokou harmonii mysli a srdce: jsme schopni se na sebe vzájemně dívat novým způsobem a posílit naše rozhodnutí překonat to, co nás rozděluje.“

Pochvalně se vyjádřil také o „plodných ekumenických vztazích" mezi římskokatolickou církví a SRC.

Kobia rovněž zdůraznil roli modlitby, jako „duchovního základu všech snah, jež vedly k ekumenickému hnutí a umožnily jeho dosavadní úspěchy.“ Je nutné pokračovat v ekumenickém projektu v „duchu modlitby“, řekl dále představitel SRC.

Zleva: Samuel Kobia a kardinál W. Kasper s papežem

V rozhovoru, který v pátek zveřejnily na své první stránce vatikánské noviny L´Osservatore Romano, nastínil Kobia svoji vizi do budoucna. Ekumenické hnutí podle něj do poloviny 21. století „dosáhne takového stupně jednoty, že křesťané, bez ohledu na konfesi, budou moci společně slavit bohoslužby, modlit se a v každém kostele budou pozvání ke Stolu Páně.“ Takovéto znamení jednoty podle něj může „pomoc lidstvu překonat všechna rozdělení“, aby lidé na celém světě "bez ohledu na svůj původ a identitu mohli společně žít v míru a harmonii.“

„Ekumenická spolupráce a hledání jednoty mezi církvemi hrály zcela určitě při překonávání dědictví dvou světových válek a budování mírových vztahů v Evropě“, řekl dále šéf SRC. „Kdo by si mohli pomyslet na počátku minulého století, že o několik desetiletí později pravoslavní, anglikáni, luteráni, reformovaní, metodisté, baptisté a církve ostatních tradic budou společně pracovat ve Světové radě církví?“

Na katolické straně byl podle něj mocným impulsem II. Vatikánský koncil, který otevřel dveře ke smysluplné ekumenické spolupráci mezi římskokatolickou církví a mnoha členskými církvemi SRC.

SRC je střechovou organizací 347 církví, denominací a církevních sdružení z více než 110 zemích světa, jež mají více než 560 milionů členů, a to z velké většiny pravoslavných, anglikánských a protestantských církví. Katolická církev není členem SRC, ale spoluprácuje s ní v mnoha oblastech a má své členy v mnoha jejích komisích.

Podle webu SRC, tiskové agentury ENI a Vatikánského rozhlasu zpracoval Jan Uhlíř

Foto: L´Osservatore Romano