V pořadu České televize Máte slovo o potratech, který byl odvysílán ve čtvrtek 27. března,  moderátorka Michaela Jílková tentokrát předvedla úplný seriál moderátorských faulů, které komentují v závěru svého článku. Nejdříve se ale věnujme obsahu pořadu, který měl svou odbornou, politickou, společenskou a mediálně-etickou rovinu.

1) Odborná
    Na ní se moc nedostalo (bohužel). A to ani z hlediska embryologického (tedy medicínského), ani z hlediska etického (tedy filosofického).
     Hlavním důvodem k tomu byl vůbec "formát toho pořadu", který umožňuje "diskutérům" typu Alexandra Berková destruovat jakoukoliv solidnější debatu, jednak samotné složení účastníků debaty: 
     Pan primář Čepický se příliš nevyznamenal z hlediska embryologického - zejména co se týče nedostatečné diferenciace mezi "přednidační přirozenou potratovostí" a následnými "ztrátami" poté, co dojde k zahnízdění embrya; mimochodem tvrzení o 90% "potratovosti", se kterým jsem už několikrát setkal - a nemám apriorní důvod mu nevěřit - se ale musí opírat o nějaký velmi specifický způsob výzkumu - nevíte někdo o tom něco bližšího? Já si dost dobře nedovedu představit metodologii, která k těmhle závěrům může empiricky vést.
     Libor Halík (který tam opravdu působil zatím nejlépe, jak jsem ho kdy viděl, slyšel a četl) příliš málo diferencoval z hlediska etického - zejména klasifikace zabíjení jako vraždy přece jenom vyžaduje prokázání úmyslu zabít člověka, což v naprosté většině případů není. Tím se samozřejmě zbytečně etické křesťanské stanovisko devalvuje.
     David Macek by zřejmě silnější argumentace etické schopen byl, ale nedostal vůbec šanci, jelikož byl neustále politicky napadán Annou Čurdovou, lidsky Alexandrou Berkovou a komunikačně Michaelou Jílkovou (viz dále)

  2) Politická
      Tahle rovina tam neměla co dělat, ale přizváním paní poslankyně Čurdové a výpady profesionální feministky Berkové (že se David Macek chce tímhle politicky zviditelňovat), ale dokonce i bláboly (podle mého soudu buď poněkud podroušené nebo lehce dementní) Šárky Doušové o placení u lékaře apod. došlo k zneužití této debaty k laciným výpadům proti vládě, zvláště pak proti KDU-ČSL (a nic na tom nemění mé přesvědčení, že si lidovci o tohle "řekli" tím, že šli do koalice s ODS). To tady nemělo co dělat.

  3) Společenská
      Z ní se kupodivu mohlo vytěžit nejvíc - protože primář Čepický přišel do té debaty primárně se snahou diskutovat hlavně o této rovině problematiky, byl by mohl nejspíš najít spojence i v Davidu Mackovi, ale právě tohle se nehodilo M. Jílkové, A. Čurdové, A. Berkové, Š. Doušové - a ani Liboru Halíkovi, protože ten pojal své vystoupení jako apologii "pravověrnosti" (jak už jsem psal - v rámci toho docela slušně).
      Zásadně se mohlo prohloubit ono stanovisko, že potraty jsou - bez ohledu na takové či makové výchozí ideové zakotvení - řešením zoufalým, na které nemá nikdo "právo" - to byla přece Čepického teze, kterou tam opakovaně nabízel.
      Pro křesťanskou pozici tam ale byla opravdu jedna záležitost, která dobře ukázala slabinu - a to je  neznalost o tom, co skutečně křesťané dělají, aby se počet potratů snižoval - kromě toho, že druhé obviňují z vražd nenarozených dětí. Tedy jak rozsáhlá a hlavně účinná je podpora neabortivních antikoncepčních metod (například na Čepického otázku, kolik katolíků ji dnes opravdu používá a co se dělá pro to, aby ji aspoň používali oni a to účinně, žádnou odpověď nedostal - ani od přítomné zástupkyně Hnutí Pro život) a co dalšího už pro kolik lidí církev udělala (domy pro matky v tísni - kolik žen a dětí tím už prošlo apod.).
      Buď opravdu něco účinně děláme - a mě.i bychom o tom vědět, nebo zatím máme výsledky mizerné - a bylo by třeba především zabrat tady. O tom, že výsledky "přesvědčování" o nepřijatelnosti potratu jsou za posledních 18 let tristní (ze 60 na 72% vzrostl počet těch, pro které je to jen záležitost rozhodování ženy o "svém těle"), jsem tu už psal podrobněji.

   4) Mediálně-etická
       A kvůli ní to také píšu. Totiž to, co předvedla Jílková jak výběrem hostů, tak vlastním moderováním, byl seriál hrubých faulů proti moderátorské etice. To, co tu vypráví Filip Sklenář, je jen 1/10 pravdy - a ještě jí aplikuje jen výběrově (jak už mu také bylo dokázáno).
     a) Výběr účastníků:
       - matky:
        Šárka Doušová - v jakém smyslu zastupovala tato (zjevně poněkud dementně vystupující) žena "matky"? Vedla jen a jen populistické řeči proti mužům a proti vládě. Jak a čím mohla přispět ke skutečné debatě? Tím, že je ženou, které špatně provedli sterilizaci? To je její hlavní přínos?
        paní Čápová - ta jistě mohla být vhodně účastnicí, ale Jílková ji po většinu doby ignorovala - poprvé se dostala ke sovu skoro v polovině pořadu; také bylo zřejmé, že je mediálně zcela nezkušená - a tedy v atmosféře, kterou Jílková za pomoci tria Čurdová, Berková, Doušová vytvořila, neměla prakticky šanci.
       - zastánci práva ženy na potrat:
         primář Petr Čepický - OK, ale jednak on sám sebe tak neoznačoval (viz výše) a hlavně ho Jílková ve skutečnosti používala jako NEZÁVISLÉHO EXPERTA. To by si mohla dovolit jen tehdy, kdyby tam byl současně někdo z lékařů, kteří jsou z hlediska ochrany života dítěte striktnější - doc. J. Kuře, Doc. Petr Hach, Dr. Dagmar Pohunková, Dr. Petr Příhoda apod. Z nich tam ale nikdo nebyl.
         poslankyně Anna Čurdová - její přitomnost nutně musela vést k politizaci celého tématu, tedy právě tam, kde žádné kloudné řešení nelze najít. Pokud už pokládala Jílková za nutné tam k Davidu Mackovi mít ještě nějakého oponenta z politické oblasti, bylo třeba tam vzít někoho od zelených nebo ODS, aby nedocházelo v této souvislosti k vyřizování sporů opozice - vláda; šlo tedy o zcela vadný výběr.
        spisovatelka Alexandra Berková - její přítomnost už jasně předznamenávala dryáčnickou degradaci pořadu; Berková nikdy jinak než tvrdě agresivně nevystupuje - a tentokrát si počínala zvlášť uboze: napadala církev, vládu, osobně Davida Macka; příznačné bylo, že jí nikdy Jílková nepřerušila, ať vykládala cokoliv. Kdyby měla ČT zájem toto téma pojednat s určitou mírou serióznosti, neměla tam tahle žena co dělat.
     - odpůrci potratů
       David Macek, místopředseda KDU-ČSL - jeho výskyt v pořadu byl částečně logický s ohledem na jeho dopis prezidentovi a na současnou snahu lidovců aspoň trochu zpřísnit extrémně liberální zákon týkající se potratů, ale současně je jasné, že jako politik celkově neoblíbené strany není příliš vhodným obhájcem pozice, která sama o sobě je u nás menšinová; rozhodně by byl býval k sobě potřeboval nějakého apriori nezpochybnitelného laika - nejlépe také odborníka
       Libor Halík, pravoslavný kněz - jak už jsem napsal, jeho samotné vystupování bylo pro mě milým překvapením, přesto jeho postavení po bok Davidu Mackovi ještě více oslabilo pozici odpůrců potratů: Libor Halík jednak zastává extrémní pozici (potrat = vražda, antikoncepce je sama o sobě špatná), jednak je snadný terčem pro osobní útoky kvůli svému dřívějšímu jednání. Není lepší způsob jak oslabit pozici oponenta, než mu dát nevhodného "spoluhráče". Přesně to Jílková výběrem Libora Halíka udělala.

Souhrnně je tedy vidět, že Jílková už předem vybrala účastníky debaty tak, aby obhájci nenarozeného života byli handicapováni - počtem, mediálními zkušenostmi, pozicí vůči tématu a "zranitelností".

    b) Vlastní moderování
        Jílková tentokrát předvedla úplný seriál moderátorských faulů:
        - zásadně skákala do řeči jen jedné straně - Liboru Halíkovi a Davidu Mackovi. Nikomu jinému to neudělala, ani když si o to jasně říkal odchýlením od tématu (Berková, Doušová, Čurdová)
       - opakovaně napadala jen jednu stranu - Libora Halíka a Davida Macka; "argumenty" uváděla vždy jen v neprospěch obhájců života
       -  sama klamala: Jak to, že potraty odmítá jen církev? - i kdyby to tak bylo, je to 1/3 lidstva, ale oni to například velmi vehementně odmítají i muslimové; tedy většinové stanovisko opakovaně devalvovala jako stanovisko nějaké zanedbatelné sekty šílenců; kromě toho zdaleka není jednotná ani lékařská obec - viz výše uvedení odborníci
       - dokonce Davida Macka napadala za jeho způsob vedení debaty, který byl mnohonásobně korektnější, než to, co sama předváděla; nikdy se nezastala Libora Halíka a Davida Macka, když jim ostatní skákali do řeči
       - paní Čápovou po většinu doby ignorovala (ta se dostala ke slovu pořádně až v samém závěru pořadu); toto je porušení moderátorské zásady, kdy účastníci mají dostat přibližně stejný prostor a stejný počet situací k vyjádření vlastního postoje
       - připustila populistické kritiky vlády, ač to vůbec nebylo součástí tématu, čímž bylo devalvováno stanovisko odpůrců potratu, ač nijak není svázáno s vládním programem (lidovci jsou v tom prakticky osamělí)

Závěr:
    Velmi prosím každého, komu jde nejen o ochranu nenarozeného života, ale i o obranu našeho veřejného života před mediálními manipulacemi, aby se obrátil na Radu ČT se stížností na hrubé porušení Kodexu ČT (Preambule odst a) a dále kapitoly 6. a 7.) a Zákona o ČT (§2, odst (2) a) a c)).

Článek byl převzat z diskuzního fora ChristNet.eu. Odkaz na záznam pořadu na stránkách České televize. Foto: webové stránky ČT. Autor je bývalý člen Rady České televize.