Charita ČR již uvolnila ze svého rezervního fondu pro naléhavé potřeby částku  5.000 Euro (tj. přibližně 125.000 Kč). Současně je zřízeno sbírkové konto, na které je možné přispět v českých korunách na č. účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 121

"Z výtěžku sbírky chceme pomoci obětem cyklonu, a to prostřednictvím sítě Caritas Internationalis (CI), jejímž je česká Charita členem," uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Postoj autoritativní barmské vojenské junty k mezinárodní humanitární pomoci je prozatím zdrženlivý, nicméně junta již ohlásila, že přijme pomoc od velkých mezinárodních organizací jako je například CI. Některé členské organizace CI v Barmě již dlouhodobě působí.

Zvlášť vyslaný tým CI také posílí tým místní Charity (v tomto případě Caritas Karuna Myanmar), která pomoc po přírodní katastrofě tak velkého rozsahu sama nedokáže zvládnout.

Pomoc bude v úvodní fázi soustředěna na okamžitou, tzv. naléhavou činnost, tedy zajištění základních životních potřeb pro lidi, co přežili. Půjde hlavně o dodávku pitné vody, základních potravin, zajištění provizorního přístřeší a o opatření nástrojů na odklízení trosek obydlí.

Díky mezinárodní spolupráci národních Charit a důsledné apolitičnosti charitní organizace může Charita ČR pomáhat i obyvatelstvu, které žije v autoritářských režimech, jako je Severní Korea (prostřednictvím Caritas Corea) nebo právě Barma, kde je u moci vojenská junta.

Spolupráce se spolehlivými a zkušenými partnery v rámci CI současně umožňuje české Charitě účinnou kontrolu zasílaných finančních prostředků.

Charita ČR tradičně pomáhá při živelných katastrofách v České republice (například při povodních 1997, 1998 a 2002). Od úderu vlny tsunami v roce 2004 dodnes působí rovněž v Indonésii a na Srí Lance. Kromě okamžité humanitární pomoci zajišťuje i dlouhodobé rozvojové projekty v mnoha zemích světa.