Napadlo Vás už někdy, proč létají divoké husy v hejnu ve tvaru písmene V? Jakmile totiž jedna husa zamává křídly, vytvoří zvedací proud vzduchu pro husu, která letí za ní. Tímto způsobem celé hejno urazí o 70% delší cestu, než kdyby letěl každý pták sám.

Když se husa v čele hejna unaví, zařadí se na konec, aby si mohla odpočinout a na její místo se posune jiná. Husy letící na konci hejna potom hlasitě povzbuzují ty v čele. Vědí, že úspěch záleží na spolupráci, ochotě střídavě konat těžkou práci a sdílet těžkosti vedení skupiny.
Divoké husy takto létají z místa na místo. Kdyby se usadily, zpohodlněly by, ztloustly jako husy domácí a časem by již nebyly schopny vzlétnout.

Stejně jako husy divoké i my létáme z místa na místo a každých 14 dní podporujeme prostřednictvím veřejné sbírky malé konkrétní projekty po celé České republice. Tu zaletíme například koupit tkalcovský stav pro chráněnou dílnu v Sokolově a za dva týdny zase zrekonstruovat vlhkou zeď v Domově pro seniory ve Valašském Meziříčí. K „Letům Divokých hus“ se můžete přidat i Vy.

V první polovině června se vydáme do Stochova podpořit občanské sdružení Agnitio, které se zaměřuje na canisterapii neboli podpůrnou léčbu pomocí psa. Přítomnost psa má řadu pozitivních účinků nejen na lidskou psychiku, ale také na celkový zdravotní stav člověka. Pro mentálně postižené děti jsou psi pokladnicí podnětů a motivací. Nabízí jim uspokojení běžných lidských potřeb, jako je potřeba lásky a něžnosti. Hraním si děti procvičují jemnou motoriku a i přes své tělesné znevýhodnění dokáží se psem na vodítku radostně ujít „kus cesty“.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na nákup obojků, vodítek, polohovacích polštářů a dalších pomůcek pro canisterapii.

V druhé polovině června se vydáme s Divokými husami do Miskovic za občanským sdružením Dítě a kůň. Člověk a kůň navzájem tak splynou, že se nedá říci, kdo koho vlastně ovlivňuje. Hipoterapie je léčebná rehabilitační metoda, při které dochází ke zlepšení fyzické a psychické kondice působením koně-terapeuta. Působí blahodárně na lidi nemocné i zdravé, a to v každém věku. Zejména pak lidem s postižením dolních končetin dovoluje „projít se ve vzpřímené chůzi“.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na dobudování a vybavení rehabilitační místnosti ve středisku Dítě a kůň v Miskovicích.

Stačí zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Příspěvky můžete také posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 265 (Agnitio) a 266 (Dítě a kůň). Přispívat můžete i trvalým příkazem.

Děkujeme všem, kteří se k letům Divokých hus přidávají. Aktuální „Let Divokých hus“ najdete vždy na www.divokehusy.cz

Foto: Nadace Divoké husy