Na slavnostní poutní bohoslužbě byli dále přítomni kněží, jáhni a početné zástupy poutníků – přes čtyři tisíce, což je více než v předchozích letech. Ze zástupců státu a vlády se slavnosti zúčastnil prezident ČR Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek, primátor Prahy Pavel Bém a další představitelé veřejného života.

Po úvodním průvodu z baziliky sv. Václava přes Mariánské náměstí přivítal poutníky starosta města Ing. Ondřej Přenosil a kardinál Miloslav Vlk.

Slavnostní homilii měl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Zdůraznil tradici víry a uvedl, že národní pouť je živým slavením a velkým setkáním minulosti s přítomností. Svatý Václav nevyužíval panovnické postavení ke svému prospěchu. Je i dnes oslavován hlavně proto, že uváděl do života lásku k Bohu a k bližnímu.

Kardinál Miloslav Vlk uzavřel kázání slovy: "Budeme zpívat 'Nedej zahynouti nám ni budoucím…' Ale ani sebenadšenější zpěv nám nepomůže, pokud zároveň nevykročíme na cestu za Kristem, po které Václav osobně šel a pro nás ji na začátku dějin i svým příkladem otevřel."

V závěru bohoslužby promluvil apoštolský nuncius Diego Causero, který poukázal na rozvíjení spolupráce a vzájemného respektu církve a státu.

Přítomné věřící pozdravil i prezident ČR Václav Klaus, který zdůraznil světcovu osobnost a význam svatováclavské tradice. Závěrečná promluva patřila kardinálu Miloslavu Vlkovi.

Poté následovalo slavnostní svatováclavské požehnání a závěrečný slavnostní průvod. Slavnost obohatila zpěvem Posádková hudba Tábor, Svatohorský chrámový sbor a Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka.

V pátek 26.9. se v Praze na Václavském náměstí, pod sochou ochránce národa, uskutečnilo Svatováclavské duchovní zastavení, které vedli kněží z farností Prahy 1. Kardinál Vlk ve své promluvě připomenul význam nejen sv. Václava, ale i čtyř českých světců, kteří vévodovu jezdeckou sochu na tomto pražském náměstí obklopují: Vojtěcha, Prokopa, Ludmilu a Anežku. "Tito světci nežili svůj život jen pro sebe, ale pro Boha a pro druhé, pro svou zemi, pro národ," připomenul a zdůraznil, že toto poselství má být konkrétním dopadem jubilejních svatováclavských oslav do života každého z nás.

Svatováclavské oslavy ve Staré Boleslavi pokračovali do večerních hodin duchovním a kulturním programem. V neděli 28.9. v 9.30 hodin, na slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, byla slavena bohoslužba v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem byl kardinál Miloslav Vlk, který také požehnal Svatováclavskou vinici u Pražského hradu.