Kapka,
která nespadla 40 dní na poušti
byla očekávána den jedenačtyřicátý.

Žízeň
vystřídala trýzeň
hlad
vidět kapku
slyšet kapku
dotknout se kapky
zrakem.

Když v den dvaačtyřicátý přichází déšť
bolí mě srdce, nechci už vstát.
Já nechtěl déšť, abych se mohl napít.
Chtěl jsem jen kapku,
abych potěšil své srdce.


Další verše a zamyšlení najdete v básnické sbírce Tomáše Zdechovského: Ze zahrady mé milé..., která v těchto dnech vychází v nakladatelství Trinitas.

Další zamyšlení:
Žalm 201
Vězeň
Strom