Hledá-li někdo Shakespeara na Vysočině, určitě si neotevře básnickou prvotinu Tomáše Zdechovského. Možná proto, že není a nikdy nebude podřízena celospolečenskému vkusu stavějícímu básně na úzkoprse střežené formě a slovní nudnosti. Proto lze jen těžko hledat paralelu s jiným básníkem, který pocházel z Vysočiny či na ní působil, a který by tak svébytně budoval vlastní svět poezie postavený na realistické syrovosti básní s mnohdy překvapivým závěrem. Všechny ty kříže, kostely, hrady a cesty mají společného jmenovatele v chudobě a prostotě hraničící s nekritickou vírou, že v tom lze najít kouzlo všedního života.

 

Výběr básní je jakousi pomyslnou zahradou, kde najdete nepřeberné množství rozmanitých básnických rostlin. Na sbírce je obdivuhodná šíře autorova záběru, kterou ukazuje v Havlovsky působících verších o hadu (báseň Syčák), až po Erbenovsky laděnou báseň Dlouhá doba, která uzavírá poněkud provokativně realistické verše.

Zdechovský si v žádné ze svých básní nebere lyrické „servítky“ a tne do živého. Jako v případě básně Vyvolen Bohem, kde upozorňuje na dosti žalostný stav některých židovských památek v českých krajích. Poněkud růžové brýle spojené s láskou vystřídají tvrdě realistická slova O mužích: I muž roní/slzy/větší jak perly./V tichu/v klidu/nechá vyhrát/své nervy. Zdechovského sbírka je rebelská podobně jako celé jeho sdružení Přátel tichého dotyku, které v Ledči nad Sázavou pořádalo kulturní a společenské akce, a bojovalo proti větrným mlýnům konzumního života.

Ukázky ze sbírky:
Strom
Žalm 201
Vězeň

Ve sbírce se objevuje řada biblických a náboženských motivů, které ve spojení s nakladatelstvím Trinitas evokují možný náznak nového proudu katolické poezie. Soudě však podle vzniku básní na Vysočině, kde je náboženství silně zakořeněno, je možné toto zařazení zpochybnit. Kdo by totiž na Vysočině neměl své nejkrásnější místo s křížem a lípami uprostřed polí a dalšími náboženskými motivy?!

Při pohledu na dobu vzniku básní nás překvapí věk autora 18 – 23 let, což lze bezesporu přičíst k pozitivům této sbírky. Uzavření retrospektivní básnické sbírky z dob mládí je na současném knižním trhu spíše ojedinělé. Z toho lze usuzovat, že by nás Zdechovský mohl v blízké době seznámit s básněmi novějšího data, které budou více reflektovat jeho aktuální myšlenky, pocity a zájmy. Mohlo by to být zajímavé srovnání.

O autorovi
Narodil se v roce 1979 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval všeobecné gymnázium v Ledči nad Sázavou. V roce 2003 úspěšně ukončil své studium baccalaureatu Scienze della Comunicazione sociale na Papežské salesiánské universitě (UPS) v Římě. O rok později ukončil své dvojité magisterské studium oborů Pastoračně sociální asistent a Pedagog volného času na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích a v roce 2008 žurnalistku v Brně. Pracuje jako odborný poradce v oblasti komunikace a public relations. Jeho firma Commservis.com mediálně zastupuje organizace, firmy i jednotlivce a školí je v oblasti komunikace. Jako novinář spolupracuje s několika médii v České republice. Patřil mezi zakladatele kulturně-básnické skupiny Přátelé Tichého Dotyku a asociace i-novinářů iPress. Jeho básně vyšly v mnoha českých i zahraničních literárních časopisech. V roce 2001 dostal 3. cenu v literární soutěži "Příbram Hanuše Jelínka" za svou povídku "Temný úsvit".

Basnickou sbírku lze zakoupit přes knihkupectví ChristNet.eu

Ze zahrady mé milé… poezie
Tomáš Zdechovský
Info a běžná cena: Brož., 64 str., 99 Kč
Vydáno: 2008
Trinitas, Svitavy
Ilustrovala: Klára Zdechovská