Americký křesťanský magazín Charisma publikoval v listopadu článek svého šéfredaktora, v němž si trpce stěžuje na morální a finanč úpadek některých skupin v rámci charismatického hnutí v USA. Tři dříve vůdčí megasbory stojí před zhroucením poté, co jimi otřásly manželské, sexuální a finanč aféry, píše šéfredaktor J. Lee Grady.

V úvodu zmiňuje charismatický megasbor Without Walls (Beze zdí) z floridské Tampy. Zatímco dříve ho navštěvovalo 23 tisíc věřících, nyní mu hrozí exekuce. Počet návštěvníků sboru drasticky klesl poté, co manželský pár pastorů Randy a Paula Whiteových minulý rok oznámil svůj rozvod. 4. listopadu 2008 zavedla na sbor banka, jíž dluží 12 milionů dolarů, exekuční řízení. Postižen tím je i dceřinný sbor ve floridském Lakelandu, který se ke sboru manželů Whiteových připojil před 3 lety.

 Dalším smutným případem je policejní zásah ve sboru Global Destiny Ministries v městě Duluth v Georgii, kde policie 14. listopadu při bohoslužbách zatkla biskupa Thomase Weekse II. Ten má dluhy na nájemném u majitele sborového domu ve výši 511 tisíc dolarů. Weeks se v červnu rozvedl s kazatelkou Juanita Bynum.

Dále píše šéfredaktor J. Lee Grady o "Katedrále" z Chapell Hill v Atlantě (stát Georgia), která je nyní na prodej. Dříve patřil tamní sbor s deseti tisíci členy k nejznámnějším charismatickým společenstvím v USA. Jeho zakladatel, biskup Earl Paulk, mezitím sbor předal svému synovi Donnie Earlovi. Ten se podle pisatele článku vzdálil tradičnímu křesťanskému učení a stal se příznivcem nauky o spasení všech. Již před 16 lety katedrálu opustilo katedrálu mnoho členů poté, co vyšlo ve známost, že pastor Paulk a další vedoucí pracovníci praktikují výměnu partnerek. Kromě toho měl mít biskup Paulk sexuální vztah se svojí snachou, z něhož vzešlo společné dítě. Biskup se snažil celou věc přejít mlčením. V posledních letech měl sbor už pouze několik stovek členů. V současné době ve sboru působí jeho syn a shromažďují se v něm kromě křesťanů také židé, hinduisté, buddhisté a další náboženské směry, kteří naslouchají pastorovým kázáním o tom, že Bůh spasí všechny lidi.

Autor článku J. Lee Grady v závěru vyjadřuje svoje rozhořčení a smutek nad "ostudou" v některých částech amerického letničního hnutí, jež podle něj kdysi bylo zaměřeno na jediný cíl: Získávat lidi pro Krista a seznamovat je se silou Ducha svatého. Bůh zachází s chybami a slabostmi láskyplně a trpělivě, ale bez pokání nastupuje i jeho káznění. "Bohu se nikdo nebude vysmívat," zdůrazňuje dále Grady. Na závěr pak šéfredaktor časopisu Charisma vyjadřuje svoji modlitbu za to, aby "Bůh pohnul našimi srdci, abychom očistili naše poskvrněné kazatelny."

Podle agentury IDEA zpracoval Jan Uhlíř