Kněz pří procházce uvidí u schodů kostela skupinu chlapců se sirkami. Zeptá se jich, co dělají.

Hrajeme si na kostel,“ dostane od jednoho dítěte odpověď.

Překvapený farář reaguje udiveným pohledem.

A tak chlapec pokračuje: „No, už jsme zpívali, modlili se a poslouchali kázání.

"A teď si jdeme ven zakouřit.“

Zdroj: Eddig.com