Jde misionář po poušti a znenadála se před ním zjeví lev. Misionář se začne úpěnlivě modlit:
- Milý Bože, dej tomu lvovi naše křesťanské city.
A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a povídá:
- Pane Bože, děkuji Ti za jídlo, které teď budu ze tvé štědrosti přijímat..."