Italský deník La Stampa píše o překvapivé otevřenosti Svatého stolce. Vatikán se totiž ve snaze rozptýlit nejrůznější spekulace a odvrátit úpadek zpovědní praxe rozhodl odtajnit zásady tzv. apoštolského penitenciáře, takzvaného tribunálu svědomí, který založil v roce 1179 papež Alexandr III. Instituce se zabývá nejhoršími hříchy, na jejichž odpuštění nestačí ani řadový kněz či biskup, nýbrž je musí řešit sám papež. 

Církev se po 830 letech rozhodla zprůhlednit svou praxi, protože má obavy, že přílišné tajnůstkářství odrazuje lidi od svátosti smíření neboli zpovědi. Jen v tradičně katolické Itálii k ní vůbec nechodí plných 47 procent obyvatel. Vatikán minulý týden uspořádal k problematice pokání dvoudenní konferenci, kde se zabýval otázkami zpovědi.

"Jde o nejstarší instituci Svatého stolce, ale také nejtajemnější. Zabývá se věcmi, o nichž se nehovoří," připustil biskup Gianfranco Girotti, druhý nejvyšší představitel tribunálu. Zatímco kněží a biskupové podle směrnic "stačí" i na tak strašlivé hříchy jako jsou vražda či genocida, v očích církve existují i horší přečiny, a ty spadají do kompetence tribunálu. Patří sem pokus o zavraždění papeže, zneužití zpovědního tajemství, zejména vyzrazením hříchu kajícníka, a také kněžské zneužití odpuštění. Myslí se tím případ, kdy kněz žije sexuálně a své partnerce pak udělí z moci úřadu odpuštění. Další hřích, který se neobejde bez tribunálu, se týká adeptů kněžství, kteří se v minulosti podíleli na potratu, byť by to bylo jenom finančně. "Bez papežova odpuštění a souhlasu takový člověk nesmí být vysvěcen," říká americký kardinál James Francis Stafford, stojící v čele tribunálu.

Za hřích mimořádné vážnosti se také považuje znesvěcení eucharistie, kterou katolíci považují za reálné tělo Kristovo. Podle nejmenovaného člena tribunálu těchto případů přibývá. Kardinál Stafford potvrdil, že takoví lidé hostii buďto vyplivují, anebo se ji snaží vynést z kostela k satanistickým obřadům. Loni v červenci se dopustil takového přečinu americký profesor Paul Myers z univerzity v Minnesotě. Ve snaze ukázat, že svoboda myšlení nesmí mít žádné hranice, probodl hostii rezavým hřebíkem a zahodil ji. "Strčil jsem ji do normálního odpadkového koše. Chtěl jsem ukázat, že nelze ničemu slepě věřit. Bůh neexistuje a Ježíš není Pánem," řekl rouhačský akademik. Pokud takový hřích neodpustí papež, je jejich pachatel automaticky exkomunikován z církve.

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6, resp. www.nabozenstvi.com)