Poprvé viděli učedníci
plakat Krista na kříži,
když z ran po hřebech
vytryskly
s krví slzy.

V jedné z těch slz
spatřil Jan otázku,
kde jsou ty zástupy,
které Ježíš uzdravil?

Věnováno dvou přátelům z ChristNet.eu - Janu K.  a Janu F.