Návrh španělské vlády plně legalizovat umělé přerušení těhotenství rozpoutal tento týden v zemi rozsáhlou kampaň opozice a katolických kruhů. Ty předpovídají, že se jim podaří zmobilizovat lidi podobně jako v roce 2005, kdy se demonstrovalo proti uzavírání sňatků homosexuálních párů.

Církev, která má ve Španělsku, kde se 80 procent obyvatel hlásí ke katolictví, stále velký vliv, zintenzivňuje iniciativy a brojí proti reformě socialistické vlády Josého Luise Zapatera, jež má být předložena letos v létě.

Biskupové zahájili v pondělí protipotratovou kampaň. V celé zemi vyvěsili 1300 billboardů, které hlásají, že ohrožené zvířecí druhy jsou lépe chráněny než lidská embrya. Je na nich zobrazen ohrožený druh rysa s nápisem "Chráněný rys" a vedle dítě s nápisem "A co já? Chraňte můj život!"

Mluvčí biskupů Juan Antonio Camino dnes ujistil, že kampaň není namířena proti vládě, ale snaží se probudit v lidech povědomí, že život je nutno chránit.

Socialisté obviňují církev z pokrytectví a její kampaň označují za "demagogickou a extremistickou".

Protipotratové kruhy dnes podaly petici proti návrhu socialistů, kterou údajně podepsalo "tisíc vědců, profesorů a intelektuálů hájících tezi, že lidský život začíná v momentě oplodnění".

Sdružení katolických organizací, které zorganizovalo v roce 2005 impozantní demonstrace proti sňatkům homosexuálů, představí příští týden nadaci, která bude "podporovat každou ženu a pomáhat jí, aby mohla zdárně dokončit těhotenství".

Vláda oficiálně na tyto kampaně nereagovala. Ministerstvo pro rovné příležitosti, které bylo pověřeno vypracováním nového zákona, takový typ reakcí očekávalo.

"Naším cílem je ale připravit zákon na půl cesty mezi dvěma extrémy: tím, který propaguje zcela volné potraty, a tím, který je zásadně proti nim."

V současné době španělský zákon povoluje potraty až do 12 týdne těhotenství v případě znásilnění, do 22 týdne v případě zdravotních komplikací a bez omezení v případě fyzického nebo psychického ohrožení matky.

Vláda chce plně legalizovat přerušení těhotenství do určitého stupně těhotenství, jako je to ve většině evropských zemí.

"Chceme skoncovat se současnou situací, která kriminalizuje ženy, protože kromě znásilnění a zdravotních důvodů, je potrat trestným činem. Chceme také ukončit dosavadní shovívavost, kdy potraty mohou být provedeny v osmém či devátém měsíci, pokud psychiatr rozhodne, že je v ohrožení duševní zdraví matky," vysvětlil zástupce ministerstva pro rovné příležitosti.