Proces majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi, tedy náprava majetkových křivd komunistického totalitního režimu, dostal od opozice spojené s poslancem Vlastimilem Tlustým velikou ránu. Společná komise vládní a církevní připravila v posledním roce po devatenáctileté tahanici a projevech politické nevůle napravit křivdy minulosti zatím nejlepší návrh řešení. Diecéze katolické církve navrhly zříci se svého majetku a ponechat ho v rukou státu, aby ho mohl např. prodat. A za celý jeho objem byla spočtena finanční náhrada 83 miliard, aby si z nich mohla církev zajistit nové zdroje financování na místo majetku, kterého by se vzdala. Církev vyšla státu riskantně vstříc a souhlasila i s tím, aby tato suma byla vyplácena po dobu státem navrženou, totiž po 60 let. Tento návrh byl pro stát z mnoha důvodů výhodný. Opoziční sociální demokracie spojená s komunisty však projednávání tohoto návrhu záměrně brzdila.

Setkání kardinála s předsednictvem Ekumenické rady církví a tajemníkem Federace židovských obcí v ČR
Foto: www.cirkevnimajetek.cz - Daniel Kvasnička

Na podnět Vlastimila Tlustého (ODS), který byl veden svým úmyslem vyřizovat si účty s premiérem Topolánkem, byla založena parlamentní komise, která měla návrh prozkoumat před jeho předložením do parlamentu. Opozice tu k návrhu předkládala řadu námitek. Všechny otázky a námitky byly však dokonale zodpověděny. Navíc se ukázalo, že finanční ohodnocení je velmi skrovné a že stát dluží vlastně ještě asi 160 miliard za majetek, který celá léta užíval. Církev tuto sumu a některé další vůbec nezapočítala. Když pak už opozice neměla žádné další námitky a otázky, odmítla po pádu vlády návrh předložit parlamentu, prostě proto, že se jí nelíbil. Právo a spravedlnost jsou pojmy opozici zřejmě cizí, protože o ty jí nejde. Je to ukázka toho, jakými prostředky by asi vládla.

Pan předseda Paroubek v Impulsech Václava Moravce (25. března) mluvil populisticky o 270 miliardách, jak o tom mluví také komunisté. Majetek byl však odhadnut na 83 miliard. Otázka délky doby na vyplácení nebyla navržena námi. My jsme byli ochotni přistoupit na zkrácení třeba na 20 let. Pan předseda při tom poukazoval na velký majetek sociální demokracie, který prý nechtějí zpět. Jenomže jejich předchůdci už v dubnu 1948 rozhodli o sloučení s komunisty, což pak bylo stvrzeno v létě téhož roku na stranické konferenci. Sociální demokracie tedy odevzdala svůj majetek do rukou komunistické strany, takže na něj nemá dnes právo. Nemůže jít o restituci. Navrácení Lidového domu bylo velkým právním problémem. Nám byl všechen majetek komunistickou stranou ukraden. To je základní rozdíl. Nelze jej populisticky zakrývat.

Důsledkem neřešení celé situace může být například i ukázka stavu zámku v Červené Řečici
Foto: www.cirkevnimajetek.cz - MgA. Jiří Jedlička

Pro odmítnutí vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání nemá sociální demokracie ve spojení s komunisty žádné racionální důvody. Odkazování na „lid“ je poněkud populistické využívání tradiční proticírkevní animozity a hrubé opomíjení práva! Toho, kdo sleduje sobecké politické zájmy, skutečnost, že tento návrh je i návrhem ve prospěch společnosti, nikoho nezajímá. Jde tu o politickou nevůli a snahu získat z odporu vůči katolické církvi politické body.

Mluvčí České biskupské konference tyto skutečnosti nekomentovala, jen lakonicky prohlásila: „Dnešní závěr parlamentní komise je politováníhodný výsledek. Předkládaný zákon byl dosud nejlepším návrhem ze všech dosavadních pokusů. Komise navíc prokázala, že nároky církví nebyly neopodstatněné a jejich požadavky byly velkorysé.“

Převzato z www.kardinal.cz