Nedávno mne zarazila zpráva ČTK vydaná v internetových Lidových novinách pod názvem Biskupové kritizují nový překlad Bible21 a na ChristNetu jako Čeští a moravští biskupové kritizují nový překlad Bible21. A to především pro její jednostranně kritický obsah i tón. Proto jsem si pročetl i celé Stanovisko České biskupské konference k překladu "Bible. Překlad 21. století", ze kterého zpráva ČTK vychází, a musím konstatovat, že podle mého názoru zpráva ČTK poměrně značně zužuje a zkresluje intence v něm obsažené.

Proč zkresluje? Už jen třeba tím, že větu stanoviska, která zní: "Zdá se však, že věc je prostší: toto označení zřejmě není ničím víc než reklamní upoutávkou," zpráva ČTK z nepochopitelných důvodů ‚cituje‘ takto: "Zdá se, že označení Bible21 není zřejmě ničím víc než běžně nabubřelou reklamní upoutávkou."

Je však pravda, že i v samotném stanovisku ČBK lze nalézt některé nevyváženosti. Např. vyvozovat z podtitulu "Bible pro 21. století" ambice překladatelů, že by měl překlad "vystačit třem generacím", mi přijde trochu nefér. Mně osobně se tento název sice také nelíbí, ale lze jej přeci chápat i trochu skromněji, např. jako vyjádření toho, že to je první český překlad bible vydané ve 21. století.

Také mě mrzí, že stanovisko ČBK zmiňuje jeden jediný příklad obsahové nepřesnosti v překladu B 21 a doplňuje jej hrubě zevšeobecňujícím konstatováním, že "podobných nepřesností by bylo možno uvést mnohem více". Na odbornou diskusi o překladu se těším, ale přijde mi, že takto prezentovaný příklad vyvolává dojem, jako by celý překlad po odborné stránce nestál za nic. A to, myslím, netvrdí ani katoličtí biblisté - odborníci. Podobně bychom mohli vést odborné debaty o "mnoha" větičkách i z jiných českých překladů, včetně církevně schváleného "katolického liturgického".

Jinak je podle mého názoru stanovisko ČBK nasměrováno především do řad katolických věřících, kterým (oprávněně) připomíná některé zásady přístupu k bibli obvyklé v katolické církvi (především nutnost úvodů a poznámek a začlenění deuterokanonických knih). A řečeno s trochou nadsázky - možná, že je toto stanovisko také takovým trochu „marketingovým tahem“, který má zamezit finančnímu vyčerpání katolíků, aby si třeba nyní za 250 Kč nekoupili B 21 a pak na podzim neměli 650 Kč na to, aby si zakoupili Karmelitánským nakladatelstvím i Tiskovým oddělením ČBK avízované vydání Halasovy Jeruzalémské bible i s výkladovými poznámkami.

Pro mě osobně je překlad B 21 velmi vítaným doplňkem pro práci s Písmem v různých biblických skupinách či pro osobní kritickou četbu, a to proto, že poskytuje v náročnějších pasážích možnost porovnání několika různých překladů. Ze stejného důvodu se těším, až bude letos v červenci vydán Český studijní překlad (KMS), v listopadu Jeruzalémské bible (Krystal), a především snad v dohledné době i celý Český katolický překlad.

A že podobným směrem uvažují i biskupové a nemají pro B 21 jen kritická slova (jak by se mohlo zdát ze zprávy ČTK), o tom svědčí i závěrečná věta jejich stanoviska:

"Tím pochopitelně není řečeno, že je katolickým křesťanům čtení a studium jiných překladů zapovězeno, naopak každá kritická konfrontace různých znění s uznaným katolickým překladem jim může být k užitku a prohloubení biblických znalostí."

P. Petr Hruška je spolufarářem ŘkF Cheb