Český teolog a filozof Tomáš Halík v úterý na půdě Organizace spojených národů v New Yorku vyzval k posilování dialogu mezi různými náboženstvími a kulturami. Připomněl, že OSN vznikla jako "úžasný akt víry, jejíž součástí je důvěra, že lidé rozdílných kultur, náboženství a národů mohou dojít k základním hodnotám, jako je udržení míru, sociální spravedlnost a respekt k lidským právům, pomocí dialogu a dohody".


    V diskusi na téma mezináboženského porozumění, který v rámci předsednictví Evropské unii uspořádala česká mise při OSN, Halíkovy myšlenky podpořili zástupce generálního tajemníka OSN Kijo Akasaka a představitelé Senegalu, Indie a Vatikánu.


    "Byly to hlasy rozdílných civilizací," shrnul Halík debatu v rozhovoru s ČTK. Podle něho prokázaly, že vysocí diplomaté mají smysl pro tyto hodnoty, chápou potřebu o nich hovořit a že inspirace náboženskými tradicemi je pro to nesmírně důležitá. "Na druhé straně si uvědomují, že když dialog není kultivován, zvyšuje to možnost nedorozumění a zneužití náboženství," uvedl.


    Podle Halíka náboženství může být a je zneužíváno. "Ve světových náboženstvích je ale velký morální a mírový potenciál a je velmi důležité, jak je budeme interpretovat a jakým způsobem budeme hledat jejich soužití. Takové myšlenky jsou v hlubokém souladu s myšlenkou, která vedla k založení OSN," řekl ČTK.


    Náboženství jsou dnes "globálními hráči" angažovanými ve všech významnějších mezinárodních konfliktech. "Mnoho politiků uznává, že sekulární politika ve 20. století podcenila obrovskou úlohu náboženství ve veřejném životě. Velkým nebezpečím je náboženský fundamentalismus, ale také druhým nebezpečím je extrémní sekularismus," soudí Halík, který je profesorem Karlovy univerzity a zároveň duchovním v pražském kostele sv. Salvátora. Dialog náboženství a kritického rozumu tento svět nesmírně potřebuje, a to i k politickému přežití, dodal.


    Mezi náboženstvími musí podle něho existovat debata o základních hodnotách. "Je třeba hledat to, co je jim společné, byť je to vyjádřeno jiným jazykem. Dialog mezi náboženstvími a kulturami o základních hodnotách vytváří určité klima, v němž politika dohody, míru, demokracie a svobody může dýchat a přežít," řekl Halík.


    Jistou naději vidí v diskusích, které už začaly mezi křesťany a vyznavači islámu. Některé se uskutečnily i v jeho pražském kostele. Připustil ale, že se tyto debaty omezují jen na úzký okruh. "Přinejmenším mezi islámskými intelektuály jsou lidé schopní dialogu. Otevřenou otázkou ovšem je, jak tyto myšlenky přenést k masám lidí," poznamenal.


    Halík při setkání v OSN představil anglické vydání své knihy Vzdáleným nablízku (Patience with God), v níž se zamýšlí právě nad otázkami mezináboženského dialogu a spolupráce. Na stejné téma promluví před studenty teologické fakulty Harvardovy univerzity a při několika dalších příležitostech.