S mírný zpožděním se v těchto dnech dostává k našim čtenářům časopis Dialog Evropa XXI Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA). S novým redakčním týmem vychází krátce po sobě čísla 1-2/2008 a 3-4/2008.

Co se můžete dočíst? V prvním čísle se v rubrice Naše téma vracíme k loňské bioetické konferenci na téma Euthanasie versus paliativní medicína. Zajímavé příspěvky k tomu napsali Marta Munzarová a Jaro Křivohlavý. Rubrika Studie přináší například pohled na každodenní život ve středověkém klášteře nebo příspěvek slovenského filosofa Innocenta-Márii V. Szanisló o díle Hannah Arendtové. V rubrice MSKA informujeme mimo jiné o vydání monografie Kaple a kapličky na Prostějovsku. Dodejme, že k této monografii již nyní přistupuje druhá - současně s novými Dialogy vyjde kniha Václava Valeše Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989.

Dialog Evropa XXI číslo 3-4/2008 se v oddílu Naše téma věnuje loňským 6. Akademickým dnům v Olomouci. Můžete si přečíst příspěvky k Roku sv. Pavla a Roku Bible od našich předních biblistů a teologů, katolických i evangelických (Ladislav Tichý, Gabriela Ivana Vlková, Petr Chalupa, Josef Hřebík, Jan Dus, Martin Prudký). Rubrika Studie přináší zajímavý pohled na současný stav katolicko-pravoslavného dialogu, který autor Karel Sládek přirovnává k cestě dvou emauzských učedníků.

Nově se redakce chce zaměřit i na oblast křesťanské literatury a umění, v tomto čísle publikuje studii ke 40. výročí úmrtí kněze a grafika Arnošta Hrabala.

Rubriku pak uzavírá stať Pavla Jajtnera o erozi křesťanských hodnot v politice i společnosti, která odezněla na letošním Valném shromáždění MSKA v Olomouci.

V recenzích se věnujeme např. filmu Ivetka a hora nebo knize Michaela Weningera Experiment Europa. Součástí čísla jsou jako obvykle i zprávy o událostech v domácí i světové církvi.

Časopis Dialog Evropa XXI zatím vychází 2x ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou na adrese: Moravsko-slezská křesťanská akademie, Divišova 19, 612 00 Brno; telefonicky: 545 223 159 (záznamník), nebo elektronickou poštou: mska@volny.cz

Více viz na: www.mska.biz