Hlavní body osmidenní blízkovýchodní pouti Benedikta XVI., kterou papež dnes ukončil, spolu s odkazy na podrobnější informace na stránkách Radia Vatikán:

Pátek 8. května: Benedikt XVI. přiletěl do Jordánska na svou první návštěvu arabské země v úřadu papeže. V Ammánu vyjádřil hlubokou úctu k islámu a také naději, že by katolická církev mohla významně přispět k míru na Blízkém východě. Po slavnostním uvítání papež navštívil katolickou církví provozované rehabilitační centrum Regina Pacis pečující o handicapované a večer zakončil večeří a soukromým rozhovorem s jordánským králem.

Sobota 9. května: V promluvě na hoře Nebo, kde prorok Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi, papež zdůraznil, že jeho cesta je připomínkou nerozlučného vztahu mezi katolickou církví a židovským národem, a vyzval křesťany a židy k usmíření. Následovalo posvěcení základního kamene katolické univerzity v Madabě, která bude první katolickou univerzitou arabského světa, návštěva mešity Husajna Bin Talála, v níž se v doprovodu prince Ghazi bin Talala setkal s představiteli jordánských muslimů, diplomaty a rektory jordánských univerzit, a na závěr nešpory s kněžími, řeholnicemi a seminaristy pěti katolických ritů.

Neděle 10. května: Hlavním bodem programu byla mše na mezinárodním stadionu v Ammánu, kde papeže uvítalo asi 30-50 tisíc věřících, papež podpořil křesťanskou menšinu v biblické Svaté zemi, která je často obětí blízkovýchodních konfliktů. Při mši šlo ke svému prvnímu přijímání 1200 dětí, z toho 40 iráckých. Po obědě s patriarchy a biskupy ze Svaté země navštívil papež Betánii, kde papež sloužil bohoslužbu, jejíž součástí bylo vysvěcení základních kamenů pro nové kostely a obnova křestních slibů věřících.

Pondělí 11. května: Papež se rozloučil s Jordánskem a zahájil pětidenní návštěvu Izraele, označovanou za choulostivou etapu jeho cesty. Po příletu jej na letišti přivítali prezident Šimon Peres a premiér Benjamin Netanjahu. Papež ve svém projevu označil antisemitismus za "odporný a absolutně nepřijatelný" a vyzval Izraelce a Palestince k usmíření, které umožní oběma národům žít v míru v "jejich domovinách". Poté následoval odlet do Jeruzaléma a návštěva v prezidentském paláci.

Odpoledne papež navštívil památník obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě, kde řekl, že holokaust nelze popírat ani zlehčovat a nelze na něj ani zapomenout. Nevstoupil ale do muzea, které k památníku patří a v němž je fotografie papeže Pia XII. i s kontroverzním popiskem, obviňujícím ho z lhostejnosti a nečinnosti vůči šoa. Den zakončil Svatý otec setkáním s organizátory mezináboženského dialogu v Papežském institutu Naší Paní Jeruzalémské. Přítomni na něm byli křesťané, židé, muslimové, drúzové, samaritáni a další náboženská vyznání. Setkání na konci narušil projev zástupce velkého muftího šejka Tayssira Attamimiho, který využil příležitosti k tomu, aby přednesl projev ostře napadající Izrael. Papež na něj reagoval protestním odchodem.

Úterý 12. května: Benedikt XVI. navštívil posvátná místa islámu a judaismu na jeruzalémské Chrámové hoře a setkal se s nejvyššími představiteli těchto náboženství. Jako vůbec první papež vstoupil do mešity Skalní dóm. U nejposvátnějšího místa judaismu, Zdi nářků, vložil do štěrbiny mezi starobylými kameny papírek s poselstvím, v němž mimo jiné prosí Boha "o seslání míru na Svatou zemi, na Blízký východ a na celou lidskou rodinu". Poté navštívil večeřadlo na hoře Sión a nakonec odsloužil mši v údolí Jóšafat, při níž povzbuzoval křesťany, aby neodcházeli z míst, která jsou pro ně duchovním domovem.

Středa 13. května: Papež navštívil Betlém na Západním břehu Jordánu. Dopoledne se setkal s prezidentem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem a odsloužil mši na náměstí před bazilikou Narození, odpoledne navštívil baziliku a Caritas Baby Hospital. Během návštěvy Betléma se papež vyslovil pro samostatný palestinský stát "existující v míru se svými sousedy, s mezinárodně uznanými hranicemi". Zároveň kritizoval betonovou zeď, jíž Izrael na mnoha místech oddělil Předjordánsko od svého území, a vyzval Palestince a Izraelce k odstranění překážek z jejich srdcí, aby mohla být odstraněna i tato bariéra. Hluboký soucit a solidaritu vyjádřil obyvatelstvu pásma Gazy.

Poté si papež za doprovodu Mahmúda Abbáse prohlédl uprchlický tábor Ajdá. Abbás vysoce ocenil papežovu návštěvu, která "přinesla Palestincům podporu". V podvečer se papež po soukromém rozhovoru s Abbásem a setkání s představiteli obcí z pásma Gazy a Zajordání rozloučil s Palestinou.

Čtvrtek 14. května: V Nazaretu papež odsloužil největší ze tří mší během své návštěvy Izraele. V promluvě ke 45.000 věřících vyzval muslimy a křesťany, aby za sebou zanechali nenávist a předsudky a budovali mezi sebou mosty. Vyzdvihl posvátnost tradiční rodiny a vyzval k obraně jejích hodnot. Krátce se soukromě setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a po mezináboženském setkání zakončil den nešporami v bazilice Zvěstování.

Pátek 15. května: Duchovním vyvrcholením osmidenní cesty, kterou papež označil za "pouť míru", byla návštěva jeruzalémského chrámu Božího hrobu. "Tady Kristus zemřel a zase vstal z mrtvých, aby už nikdy znovu nezemřel, tady se rozhodujícím způsobem změnily dějiny lidstva," citovala z papežovy promluvy v chrámu Božího hrobu agentura DPA. Na místě Ježíšova ukřižování a vzkříšení se Benedikt XVI. pomodlil a znovu vybídl "lidi ve Svaté zemi k životu v naději na mírovou budoucnost".

Před návštěvou chrámu Božího hrobu se papež setkal s jeruzalémským patriarchou řecké ortodoxní církve Theofilem III. a dalšími představiteli patriarchátu. Vyzval k novému impulzu pro dialog mezi katolíky a ortodoxními církvemi, k toleranci a k náboženské svobodě a apeloval na věřící všech náboženství v Jeruzalémě, aby respektovali svobodu vyznání a žili navzájem v míru. Papež navštívil také arménský patriarchát.

Před odletem se opět vyslovil pro samostatný palestinský stát i pro právo Izraele na existenci; zdůraznil, že holokaust nesmí být nikdy zapomenut nebo popírán, a vyzval k ukončení násilí na Blízkém východě. "Dovolte mi apelovat na všechny lidi ve Svaté zemi: Už žádné krveprolévání. Žádné další boje. Už žádný terorismus. Žádná válka. Prolomme místo toho bludný kruh násilí," citovala papeže agentura Reuters.

Izraelský prezident Šimon Peres papežovu návštěvu označil při loučení na letišti za významný příspěvek k novým vztahům mezi Izraelem a Vatikánem. "Byla to cesta, při níž papež velmi mnoho poslouchal. Také jemu bylo, myslím, nasloucháno," citovala agentura AP vyjádření vatikánského mluvčího Federika Lombardiho.