Dnes, 3.7.2009 v poledne, byl ve Vatikánu zveřejněn podrobný program cesty, při které Svatý otec Benedikt XVI. navštíví ve dnech 26.-28.9.2009 Českou republiku. Při tiskové konferenci na Velehradě program představili čeští biskupové.

Papež by měl přiletět na pražské letiště v sobotu 26.9. dopoledne. Poté se na Pražském hradě setká s politickými představiteli země a bude slavit nešpory v katedrále sv. Víta se zástupci řeholních komunit. Další den, v neděli 27.9., se Svatý otec vypraví do moravské metropole Brna, kde bude v dopoledních hodinách sloužit mši svatou na letišti v Brně-Tuřanech, pak se vrátí opět do Prahy, kde se setká v odpoledních hodinách se zástupci akademické obce. Poslední den papežovy návštěvy připadá na svátek sv. Václava, patrona České země. Benedikt XVI. by měl při příležitosti Národní pouti ke svatému Václavovi slavit ve Staré Boleslavi mši svatou a také se zde setkat s mládeží.

Benedikt XVI. je teprve druhým papežem v historii, který Českou republiku v průběhu svého pontifikátu navštíví. Jeho předchůdce, papež Jan Pavel II., do naší země zavítal dokonce třikrát, a to v letech 1990, 1995 a 1997. Papež Benedikt XVI. však naši zemi navštívil ještě jako kardinál Joseph Ratzinger, a to 30.3.1992, kdy pronesl v pražském seminárním kostele sv. Vojtěcha přednášku Aby Bůh byl všechno ve všem: o křesťanské víře ve věčný život.

Návštěva papeže Benedikta XVI. bude jeho oficiální třináctou zahraniční cestou. Návštěvě u nás předcházela pastorační cesta do Svaté země v květnu tohoto roku. Z evropských zemí navštívil zatím pouze Německo, Polsko, Španělsko, Rakousko a Francii.

 

Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.
v České republice ve dnech 26.-28.9.2009

 

Sobota, 26.9.2009

PRAHA

11:30: Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti v Praze; promluva Svatého otce

12:30: Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka; pozdrav Svatého otce

16:30: Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky na Pražském hradě

17:00: Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým sborem ve Španělském sále Pražského hradu; promluva Svatého otce

18:00: Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha; promluva Svatého otce

 

Neděle, 27.9.2009

BRNO

9:20: Přistání na letišti v Brně-Tuřanech

10:00: Mše svatá na letišti; homilie Svatého otce

Po mši: Polední modlitba Anděl Páně; promluva Svatého otce

12:45: Odlet zpět do Prahy

PRAHA

17:15: Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci; promluva Svatého otce

18:00: Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu; promluva Svatého otce

 

Pondělí, 28.9.2009

STARÁ BOLESLAV

8:50: Návštěva baziliky sv. Václava

9:45: Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti; homilie Svatého otce

Po mši: Poselství Svatého otce mládeži

PRAHA

13:15: Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce

16:45: Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou

17:15: Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti; promluva Svatého otce

17:45: Odlet do Říma

 

Další informace jsou k dispozici na www.navstevapapeze.cz.