Den svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje a s ním spojený státní svátek oslavily na staroslavném Velehradě tisíce poutníků z několika států Evropy.

Už podesáté se letos konala národní pouť k patronům Moravy na staroslavný Velehrad u Uherského Hradiště. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje a odkaz jejich křesťanské mise na Moravě ve druhé polovině 9. století položila základy ke vzniku českého státu. V občanském kalendáři je tento den také státním svátkem a dnem volna.

Už od národního obrození se na Velehrad sjížděly tisíce poutníků, pro které byla stará bazilika s klášterem nositelkou cyrilometodějské tradice, v níž se spojily jak snahy národní a slovanské, tak i ekumenické.

Tzv. Dny lidí dobré vůle, jak se celé setkání jmenuje, patří k největším církevním akcím v Česku. Společně s dalším doprovodným programem během soboty a neděle 4. a 5. července 2009.

Sobotní den patřil doprovodným akcím

V sobotu 4. července se stal velehradský chrám a přilehlý areál magnetem pro lidi, přibývající sem ze všech stran Moravy, Čech i Slezska. Už od sobotního rána se plnilo prostranství před kostelem a ti, kteří sem přijeli už během soboty, se mohli zúčastnit mnoha doprovodných akcí, které organizátoři připravili.

České biblické dílo již popáté uspořádalo Ruční přepisování Bible, kterým už několik let vzniká Velehradský rukopis, sportovní organizace Orel zde konalo soutěž ve fotbalových dovednostech pod dohledem Antonína Panenky a nově také Pingpongový turnaj. Maltézská pomoc ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů zorganizovalo setkání vozíčkářů. Pro děti byl zase připraven program „Přijela k nám pouť“ u vedlejšího podia.

Tak jak každoročně, mohli si zájemci prohlédnout několik výstav od prezentace charitativních organizací nebo hnutí a komunit až po velkoformátové fotografie Svatí Evropy a jejich atributy nebo obrázky dětí na téma „Cestou dvou bratří. Jednotlivé výstavy měly ve Stojanově gymnáziu, kde budou ke shlédnutí do konce července, během sobotního odpoledne vernisáže.

Na Velehradě se znovu sešli všichni biskupové Patnáct biskupů českých a moravských diecézí a představitelé Konference vyšších řeholních představených mužských a ženských řádů se sešlo v předvečer jubilejního desátého ročníku Dnů lidí dobré vůle na Velehradě k 77. plenárnímu zasedání České biskupské konference. Konalo od 2. do 4. července 2009.

Důležitým bodem letošního zasedání byl pochopitelně průběh příprav na návštěvu papeže Benedikta XVI., která se uskuteční v České republice ve dnech 26.-28. září letošního roku. Během jednání také biskupové schválili stanovy a řád Papežské koleje Nepomucenum v Římě a zabývali se mj. koncepcí duchovní služby ve zdravotnictví a v armádě.

Slavnostní večer byl věnován lidem dobré vůle

Lidé, kteří celou sobotu na Velehrad přijížděli, pomalu zaplňovali nádvoří před bazilikou. Zatímco se na pódiu konaly zkoušky interpretů, diváci už zajímali výhodná místa. Nebylo lehké takové místo najít, protože na několika místech byl výhled cloněn konstrukcí pro techniku a kameramany. Přední místa byla zase vyhrazena význačným hostům.

Jiní návštěvníci se mezitím věnovali pouťovým atrakcím nebo se občerstvovali u některého z mnoha stánků, které vyrostly mezi klášterním areálem a starým hospodářským dvorem. Jeden z poutníků při průchodu takovou uličkou se stánky poznamenal: „Pak že se nic nezměnilo, před dvaceti lety tady měl každý jen svačinu v batůžku a stánek s párky tady byl jeden. A podívejte se, kolik toho tady je teď a všechno obležené.“

To už ale byl čas přesunout se k pódiu, za chvíli to začne. Poslední prominentní hosté se usazovali na svá místa a technici se chystali na přímý přenos do televize a do rozhlasu. Pracovníci z Maltézské služby byli v pohotovosti, kdyby bylo třeba někoho ošetřit. Sice neměli tolik práce, jako v parném nedělním počasí, ale přece ani v sobotu nebyli zbyteční. Agentury uvedly, že první den sledovalo koncert na místě okolo 19 tisíc lidí.

Večerem jako tradičně provázel benediktinský převor Prokop Siostrzonek doprovázen Lucií Výbornou. Program byl letos skromnější, z původního plánu vypadlo např. Vystoupení Marie Rottrové. Již tradičně zde byl odměněn potleskem Jiří Pavlica s Hradišťanem. Společně s nimi se představil dětský sbor Kantiléna. Z Polska přijela skupina New LifeM, která chápe svou hudbu jako modlitbu. Dále program obohatila sopranistka Daniela Klichová, která v současnosti působí v řeckých Athénách. Snad největší potlesk sklidil svojí písní „Góralu czy ci nie żal“ více než osmdesátiletý kněz ze Těšínska.

Výtěžek z Večera lidí dobré vůle, který dosáhl výše 1300 000 Kč, pomůže Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech, který je centrem odborné péče a podpory pro nemocné i jejich blízké, Salesiánskému středisku volného času Don Bosco, jež se zabývá výchovou a vzděláváním převážně romských dětí a mládeže z Ostravy. Poslední organizací, které peníze z koncertu pomohou, je Nadační fond Adiuvare. Čtvrtina z celkové částky půjde na nápravu povodňových škod.

Na konci koncertu otec Siostrzonek vyzval všechny, aby si nabídli koláček, které roznášejí dobrovolníci mezi lidmi: „Nevím, kolik jich bylo připraveno, ale pokud zbude, dejte i druhý i třetí“, řekl přítomným.

Hlavním bodem nedělního programu byla slavnostní poutní mše

Od časného nedělního rána měla policie své hlídky daleko od Velehradu na všech příjezdových cestách a řídila dopravu. Na několika místech byla zřízena velká záchytná parkoviště, odkud se dalo k bazilice dostat pouze kyvadlovou dopravou. Mnozí lidé z blízkého okolí zvolili radši kolo. Ty policisté naváděli na cyklostezku, vedoucí mezi poli přímo do středu obce. Mnoho poutníků šlo také pěšky. Někteří lidé přenocovali ve vlastních stanech přímo kolem baziliky.

U severní zdi kostela se tvořily řady kajícníků, kteří chtěli ještě před zahájením mše přistoupit ke svaté zpovědi. Na druhé straně areálu už fungovaly všechny stánky a atrakce, celé dopoledne však měly zákaz hudební produkce, aby nerušily průběh mše na nádvoří.

Slavnostní nedělní mši a zároveň hlavní poutní bohoslužbu sloužil jako hlavní celebrant kardinál Josef Tomko, vatikánský prefekt Kongregace pro evangelizaci národů a emeritní předseda Papežského komitetu pro mezinárodní eucharistické kongresy společně s českými a moravskými biskupy a mnohými kněžími. Koncelebrantem byl také polský prelát Józef Zimny ze Sandoměře. Podle agentur přišlo v neděli na mši více než dvacet pět tisíc lidí. Přenášena byla jak Českou televizí a TV Noe, tak Českým rozhlasem nebo Rádiem Proglas.

Kromě Čechů se ve větší míře pouti zúčastnili i Slováci, Poláci nebo Francouzi. Ze známých osobností přijela choť prezidenta republiky Livie Klausová, současný šéf KDU-ČSL Cyril Svoboda , předseda ODS Mirek Topolánek, nebo zakladatel nové politické formace TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kardinál Tomko ve svém kázání poukázal na to, že slovanští věrozvěstové již českému národu ukázali směr, kterým má kráčet, a to jak v soukromém tak i veřejném životě. Vyzval k uchování odkazu Cyrila a Metoděje a k víře, která přináší pokoj v srdcích a pomáhá vyšší důstojnosti a svou promluvu zakončil prosbou: „Dědictví otců, zachovej nám, Pane.“ Arcibiskup Graubner na konci liturgie řekl: „Děkuji všem, kteří přišli oslavit apoštoly nejen naše, ale i všech Slovanů.“

Lidé z Maltézské pomoci zatím ošetřovali ty, kterým parné počasí dělalo problémy a snažili se předejít kolapsům roznášením vody mezi poutníky. Proti slunci roztahovali lidé deštníky nebo se schovávali do stínu. Mnoho lidí také naplnilo baziliku a poslouchalo mši v chladném chrámě, i když zde nikdo bohoslužbu nesloužil a nebyla zde ani obrazovka, která by dění na venkovním pódiu přiblížila.

Sotva co mše skončila, začali spolupracovníci likvidovat sloupky, které provazy vymezovaly dílce pro poutníky. Zatímco se mraky nad Velehradem začínaly kupit tmavé mraky, poutníci opouštěli všemi směry slavné poutní místo. Prostranství, na němž byla ještě nedávno hlava na hlavě, se vylidnilo a jen tu sem tam proběhl mladík s nějakou rozebranou součástkou pódia nebo výzdoby. V bazilice se ještě chystala východní liturgie, která je posledním bodem programu hlavního dne oslav poutní slavnosti.

Po dlouhých dnech, kdy skoro každý den pršelo, se mnohým poutníků dva dny bez mráčku zdály jako zázrak, který Cyril a Metoděj zařídili ke svému svátku.

Foto: TS ČBK (malý) a autor