Irští katolíci, rozhněvaní na církev zejména po zveřejnění tzv. Ryanovy zprávy o zneužívání dětí řeholníky, vytvořili internetovou stránku, na níž se povzbuzují a informují o možnostech vystoupení z církve. Podle deníku The Irish Times již prostřednictvím nově otevřené stránky countmeout.ie (což lze volně přeložit Nepočítejte se mnou), opustilo katolickou církev za pouhé dva týdny již 300 členů. Materiály dodávají tři "zběhové", kteří radí nespokojencům, jaké dokumenty vyplnit, aby mohli definitivně prásknout dveřmi. Stránka funguje krátce, tzv. actus defectionis neboli prohlášení o odchodu vzbuzuje mimořádný zájem. Odpadlíci musí provést tři formální kroky, zahrnující mimo jiné oficiální žádost o změnu v křestním záznamu. Dokument musí být podepsán, notářsky ověřen a zaslán do příslušné farnosti.

Online kampaň vede devětadvacetietý přesvědčený ateista Cormac Flynn, který spojil síly s Grainne O'Sullivanovou a Paulem Dunbarem. Kampaň vedou i prostřednictvím komunitních serverů Facebook a Twitter. "Vadilo nám, jak velký vliv má církev na irskou společnost. Proto jsme se rozhodli její autoritou trochu otřást. Byl bych rád, kdybychom inspirovali k odchodu z církve co nejvíce," říká Flynn, který žije již dva roky v Paříži. Jeho stránka je otevřena i pro ty, kteří chtějí zůstat v církvi, ale rádi by se svěřili se svým zklamáním, případně názory na neblahou provázanost církve a státu. "Formální odmítnutí členství poslouží také ke zpochybnění tradičního názoru, že každý Ir je katolík a církev má tudíž místo ve státní správě. V Irsku je mnoho ateistů a odpadlíků, které církev stále vykazuje jako členy. Proto je zapotřebí dát věci do pořádku. Církev nemá co mluvit do vzdělání a zdravotnictví," zlobí se autoři kampaně.

Odchod z církve není ovšem nikterak snadný - někteří biskupové vyžadují osobní setkání s nespokojenci, a ti pak ze strachu před nepříjemnostmi raději od formálního rozvázání členství upustí. "Postoj prelátů se v jednotlivých diecézích liší. Paul byl vyškrtnut za pět dní, jiní se odpovědi nedočkali vůbec," říká provozovatel stránky. Server Countmeout.ie do detailů popisuje důsledky vystoupení z církve - odpadlíci například již nikdy nemohou mít církevní svatbu či pohřeb. V praxi se ovšem na irské hřbitovy pohřbívají lidé bez rozdílu vyznání, protože spadají pod místní samosprávu. Mluvčí katolické církve v Irsku Martin Long se k existenci stránky odmítl vyjádřit. "V našich šestadvaceti diecézích registrujeme každoročně po jednom odpadlíkovi. Je však pravda, že od zveřejnění Ryanovy zprávy dostáváme obrovské množství pošty a telefonátů," prohlásil Long. Dodal, že v pojetí kanonického práva je křest nezrušitelným znamením. "Nikdo se přece nemůže nechat odkřtít," dodal Long.

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6, resp. www.nabozenstvi.com)