Nejvyšší představitel katolické církve po více než ročním vyšetřování laicizoval kněze a františkánského řeholníka Tomislava Vlašiče, který v roce 1981 pomohl proměnit malé bosenské městečko Medžugorje v jednu z nejnavštěvovanějších katolických svatyň. Píše o tom italský deník La Stampa . Bývalý "duchovní" vůdce šesti vizionářek, které v průběhu posledních 28 let měly přes 40 tisíc zjevení Panny Marie, byl podezříván a vyšetřován ze zveličování duchovních zážitků svých svěřenkyň a ze sexuálního vztahu s nejmenovanou jeptiškou.

I když Vatikán vznik kontroverzní svatyně nikdy bezezbytku nepodpořil, za necelé tři dekády místo navštívilo podle odhadů na 30 milionů poutníků. Odvolání otce Vlašiče je ranou všem stoupencům medžugorských zjevení, kteří naopak doufali, že církev poutní místo jednoho dne plně schválí.

Vatikánští vyšetřovatele u Vlašiče odhalili "dogmatické odchylky, manipulaci svědomím, nejasné mystické učení a naprostou neposlušnost vůči nadřízeným". Duchovní se podle vlastních slov cítí poškozen, protože díky Medžugorje získal církvi nemalé prostředky na stavbu několika kostelů. Vyloučení z kněžství i řádu přišlo tento týden, a skončilo s ním také veškeré vyšetřování. Vatikán mu mimo jiné zakázal "jakákoli náboženská prohlášení, zejména ve spojitosti s Medžugorje." Městečko se nachází 25 kilometrů jihovýchodně od Mostaru, poblíž hranic s Chorvatskem. K prvnímu zjevení tam mělo dojít 24. června 1981. Biskup z Mostaru je od počátku označoval za podvrh.

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6, resp. www.nabozenstvi.com)