Papež Benedikt XVI. vyzval k vytvoření "světové politické autority", která by ozdravila ekonomiky zasažené krizí, a zdůraznil naléhavost reformy OSN, která by se mohla touto autoritou stát. Učinil tak ve své první encyklice zabývající se sociální tématikou, která byla nedavno zveřejněna ve Vatikánu.

Nejvyšší představitel katolické církve v textu o 150 stranách nazvaném Caritas in veritate (Láska v pravdě), který se zabývá aktuálními společenskými otázkami, podtrhl naléhavost reformy OSN a mezinárodní ekonomické a finanční architektury.

"Aby bylo možno řídit světové hospodářství, ozdravit ekonomiky zasažené krizí, zabránit prohloubení této krize a ještě větším nerovnováhám, je naléhavě nezbytné ustavit skutečnou světovou politickou autoritu," uvedl papež.

Touto autoritou, jež by řešila problémy světa, by se měla stát OSN, řekl prefekt Papežské rady pro spravedlnost a mír kardinál Renato Raffaele Martino, který encykliku prezentoval. Zdůraznil však, že papeži nepřísluší říkat, co se má dělat.

Tato instance, která by byla nejvyšším stupněm organizace v mezinárodním měřítku, by měla podle Benedikta XVI. za úkol rovněž přistoupit k úplnému odzbrojení, zajistit potravinovou bezpečnost a ochranu životního prostředí a regulovat příliv imigrantů, to vše na základě solidarity.

Měla by být spravována na základě práva, koherentním způsobem se řídit principy subsidiarity a solidarity a jejím cílem by mělo být uskutečňování společného dobra, uvedl papež. Zároveň je nezbytné, aby ji všichni uznávali, aby měla skutečnou moc, aby mohla každému zajistit bezpečnost a úctu k justici a právům. Měla by být schopna také zajistit, aby její rozhodnutí respektovaly všechny strany, dodal.

Kardinál Martino podtrhl, že dokument, jehož záměrem je propagovat celkový lidský rozvoj, tedy přihlížet k morálním, duchovním a etickým potřebám člověka, není určen přímo pro krizi, neboť jeho platnost je dlouhodobější.

Benedikt v encyklice uvádí, že globalizace sama o sobě není ani dobrá, ani špatná, a vyzývá lidi, aby nebyli jejími oběťmi, nýbrž protagonisty a korigovali její často podstatné nefunkční prvky. Zabývá se v ní mnoha tématy, především obranou nedotknutelné důstojnosti lidské osobnosti a etikou, kterou ekonomika potřebuje, aby správně fungovala.

Připomíná těsnou vazbu mezi chudobou a nezaměstnaností a pranýřuje snižování úrovně ochrany práv pracujících, obhajuje právo na spravedlivou mzdu a připomíná, že církev vždy podporovala odbory.

Kritizuje hedonismus a spotřební styl, zvláště v mezinárodní turistice, který se může změnit v příležitost k vykořisťování a k morálnímu úpadku, zvláště sexuální turistiku, pro niž je "obětováno tolik lidských bytostí, dokonce v mladém věku".

Fenomén migrace před nás staví naléhavé výzvy, zdůrazňuje Benedikt a připomíná, že každý běženec je lidská bytost a má svá nezadatelná základní práva.

Úcta k člověku a budoucím generacím nám také ukládá, abychom zodpovědně zacházeli s přírodou. "Povinnosti, které máme vůči životnímu prostředí, jsou spojeny s povinnostmi, které máme vůči člověku," uvádí papež.

Benedikt se rovněž vrací k tradičním tématům, pranýřuje násilné plánování rodičovství a eutanazii a v manželství mezi mužem a ženou vidí základní a životadárnou buňku společnosti.

"Považovat zvyšování počtu obyvatel za hlavní příčinu nedostatečného rozvoje je nesprávné, dokonce i z ekonomického hlediska," napsal papež. "Stačí na jedné straně uvést výrazné snížení dětské úmrtnosti a prodloužení délky lidského života, které vidíme v ekonomicky rozvinutých zemích, na druhé straně známky krize, jež se objevují ve společnostech, kde je registrován znepokojivý pokles porodnosti," uvedl Benedikt XVI.

V tomto kontextu papež vyzval k "rozumné porodnosti", která je, kromě jiného, účinným příspěvkem k celkovému lidskému rozvoji, kde se sexualita nemůže omezovat na pouhý akt rozkoše.