Počty katolíků však podle odborníků oslovených ČTK souvisí spíše s počty pokřtěných, rodinou a kulturní tradicí. Čísla o aktivních věřících, kteří souhlasí s věroukou církve a pravidelně se účastní jejích aktivit, nejsou známa a budou pravděpodobně nižší. "Katolická církev považuje za svého člena každého, kdo je pokřtěný. Tito lidé se již nemusejí při sčítání lidu k církvi hlásit," řekl ČTK Jiří Gračka z tiskového střediska ČBK. Vatikán podle Gračky vychází z údajů jednotlivých biskupství, ČBK je prý neshromažďuje.

Při posledním sčítání lidu v ČR v roce 2001 se k římskokatolickému vyznání přihlásilo na 2,7 milionu obyvatel, což je o téměř 1,3 milionu lidí méně než v roce 1991, a k řeckokatolické církvi 7675 osob. Údaje z předrevolučních čtyřech desetiletí kvůli komunistickému režimu chybí, poslední pocházejí z roku 1950.

"Katolická církev v naší zemi nedisponuje žádnou registrací věřících, jak je tomu například v Německu nebo Rakousku vzhledem k tam placené církevní dani. Sčítání lidu ve své nepovinné otázce 'K jaké církvi se hlásíte?' sčítalo jiné údaje než sčítání účastníků bohoslužby. Jde tedy o dva údaje, které nelze porovnávat," upozornil biskupský vikář pro pastoraci Aleš Opatrný.

Podle religionisty a teologa Ivana Odila Štampacha je navíc propastný rozdíl mezi počtem lidí, kteří se při sčítání lidu k této církvi hlásí a počtem skutečných věřících, jež jsou s církví v pravidelném kontaktu a navštěvují alespoň jednou týdně bohoslužby.

V současné době se situace podle Štampacha mírně lepší. "Podle náznaků některých výzkumů, které nejsou tak dobře zajištěné - jen na vzorcích obyvatelstva, se zdá, že bylo dosaženo dna," míní Štampach, podle něhož další sčítání lidu v roce 2011 zřejmě další pokles neukáže.

Podle vatikánského tiskového střediska existuje v tuzemsku devět celků církevní správy, pět českých a tři moravské diecéze a apoštolský exarchát církve řeckokatolické, v nich funguje 2576 farností a 70 jiných pastoračních středisek.

V duchovní a pastorační správě působí 20 biskupů, z toho tři řeckokatoličtí, dále 1370 diecézních a 586 řeholních kněží, 178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří, 1609 řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1109 katechetů. Knězem by se mělo stát 184 bohoslovců, kteří se připravují v seminářích. Kandidátů na kněžskou službu ale podle vikáře Opatrného nepřibývá.

Foto: Vít Luštinec