Jaký je podle Vás, pane předsedo, typický Dobrý den?

Typický dobrý den je, když ti, kteří jsou spolu, se těší na další den, který přijde. Jestli je den dobrý nebo špatný, to záleží na mezilidských vztazích.

V květnu 2009 jste se vrátil do čela KDU-ČSL, daří se vám směřovat stranu směrem, jaký jste si vytyčil?

Nepochybně. Naše strana je vnitřně soudržná a daří se nám otevírat témata, o kterých se těžko hovořilo v minulosti. Jako je např. otázka hazardu, korupce, privatizace letiště a další. V každém případě nebudeme slevovat z našich základních etických postojů k ochraně života a rodiny. Slíbili jsme změnit naše chování, protože to česká politika i společnost naléhavě potřebuje.

Dovedl jste si při pádu Topolánkovy vlády představit, že to způsobí takové komplikace kolem voleb, které tu máme dnes?

Nedovedl. Pád Topolánkovy vlády, navíc uprostřed českého předsednictví, byl nezodpovědný krok ČSSD, KSČM a přeběhlíků ze Strany zelených a ODS. Můžeme pouze spekulovat o skutečných motivech. Podle mého názoru nebyly čisté. Všichni poslanci KDU-ČSL hlasovali pro pokračování Topolánkovy vlády. Už tehdy jsme varovali před vážnými komplikacemi, které hrozily. Dnešní vývoj nám dal za pravdu a doufám, že si všichni uvědomují, kdo a jakou hru hrál a hraje s občany naší země.

Jak velké problémy s financováním kampaně vám může způsobit posunutí voleb na pozdější, např. květnovém termíny?

Samozřejmě odložení voleb je problém i z hlediska financování. Naše strana však postupovala velmi střídmě a prostředky KDU-ČSL jsou průhledné. Proto zvládneme i novou situaci.

Vy jste se jako jediný postavil na stranu Ústavního soudu. Jste přesvědčen o tom, že způsob, jakým byly ustaveny předčasné volby, může do budoucna představovat nebezpečný precedent?

Jsme zastánci dodržování řádu a pravidel. V právním státě je třeba, aby všichni respektovali ústavu. Ústavní soud sehrál správně roli strážce ústavnosti. A to považuji za pozitivní precedent do budoucna.
 
Kdo by byl pro KDU-ČSL přijatelný koaliční partner? Dokážete si představit spolupráci s TOP 09?
Jediný nepřijatelný partner jsou pro nás komunisté.

Kdybyste měl vysvětlit voliči hlavní rozdíly mezi TOP 09 a KDU-ČSL, v čem spočívají?

TOP 09 především zatím není politickou stranou. Jde o přípravný výbor, který dosud nepředstavil úplný program. Ještě neproběhl sjezd a nebyly ustanoveny orgány a řádně nebyli zvoleni lídři TOP 09. Pro mě je velmi varující prohlášení lídra TOP 09 z Karlových Varů, Romana Šmuclera, který konstatuje, že TOP 09 na rozdíl od KDU-ČSL podporuje možnost umělého ukončení těhotenství. To je v hrubém rozporu s obecnou proklamací, že TOP 09 je konzervativní a křesťanská strana.

KDU-ČSL přichází s jasnými vizemi důchodové reformy. Bezdětní budou odvádět vyšší daně než početné rodiny. Jak by v praxi vypadalo takové daňové odlišení a slibujete si od toho vyšší porodnost?

KDU-ČSL pouze zmírňuje diskriminaci rodin s dětmi, která v ČR existuje. Naplňujeme i článek Listiny základních práv a svobod, podle které mají rodiče pečující o své děti nárok na pomoc od státu. Neslibujeme si, že pouze toto opatření povede ke zvýšené porodnosti, nejsme sociální inženýři. Opatření může být jeden z pozitivních momentů při rozhodování mladých lidí zda mít, nebo nemít děti.

V rámci důchodové reformy – nechali byste raději otázku důchodů pouze na státu nebo jste otevření myšlence, že by část sociálních odvodů mohla směřovat do soukromého sektoru?

To je odpovědnost státu. Do soukromého sektoru může směřovat pouze dobrovolné připojištění. Náš program nepočítá s tzv. opt-outem.

Jak chcete bojovat s raketově rostoucím zadlužením České republiky? Je to pro Vás prioritní téma?

Dramaticky se musí zredukovat výdaje státu a samozřejmě je třeba učinit opatření na straně příjmů. Návrh ministra Janoty je solidní základ řešení. Není však cestou KDU-ČSL, protože nepočítá např. s dramatických zdaněním hazardu, likvidací projektů na odstranění ekologických zátěží v hodnotě přes 100 mld. Kč apod. Naše řešení je řešení motivační, které vede k soudržné společnosti. Odmítáme dělení společnosti na chudé a bohaté, jako to dělá ČSSD, ale současně odmítáme vsadit pouze na sobectví podle scénáře ODS.

Pozitivně se stavíte ke zvyšování daní bohatým lidem. Není to v rozporu s vašimi volebními sliby, cituji: „Kdo pracuje, měl by se mít dobře. Třeba i hodně dobře.“?

Zavádíme dvě sazby daně, protože jistá míra solidarity je správná. Jde nám hlavně o znovuzavedení společného zdanění manželů a to bez dvojí sazby daně není možné.

Jak se stavíte k tématu školného nebo například navrhovaného poplatku na vysokých školách? Tvrdíte totiž, že je pro vás důležitá otázka zvyšování kvality českého školství. Jak to chcete provést, když trpí nedostatkem finančních zdrojů?

Školné pro příští volební období nenavrhujeme. Jsme pro prohloubení stávajícího systému, kdy ti, kteří studují špatně nebo pomalu, musejí platit příspěvky své vysoké škole.

Chcete bojovat proti nebezpečnému internetu. Jak je podle Vás možné zajistit, aby byl bezpečnější?

Internet je velmi mocný nástroj, kterým se dá šířit nejenom dobro, ale i zlo. Tomu je třeba čelit i technickými prostředky. Nejsme ale naivní, abychom si mysleli, že máme definitivní řešení. Internetem se nesmí šířit dětská pornografie, rasové násilí apod.

Dlouhodobě bojujete proti hazardu. Platí stále Váš zájem, aby se za zprovoznění hracího automatu platil jeden milion korun?

Ano, to platí. Námi navrhovaný správní poplatek 1 mil. Kč za každý hrací automat je dobré řešení. K tomu je potřeba zdanit hazard a výtěžek daně přenechat obci. Stejně tak ponechat obci právo definitivně rozhodnout, zda a kde lze hazard na jejím území provozovat. Dále chceme úplně zakázat reklamu na hazard a zabránit tomu, aby si provozovatelé hazardu mohli kupovat přízeň ve společnosti. Příspěvky z hazardu by se měly koncentrovat do jednoho fondu a z něj vyplácet občanské společnosti. Tyto peníze by měly být použity na léčbu patologických hráčů a na aktivity, jako je např. sport.

Jakým způsobem relaxujete a odpočíváte od politického života?

Neodpočívám, neboť politika proniká do všech mých aktivit. Jediné prostředí, kde politika není dominantní, je moje rodina. I když i tam je přítomna.

Kam jste naposledy vyrazil s rodinou?

Vzhledem k tomu, že naše děti jsou již dospělé, tak jediný případ, kdy skutečně vyrážíme společně s rodinou, je týden na lyžích.

Děkuji za rozhovor!